My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Training for Internals BT
  2. Fire
  3. BRA-20 - Description

FS20 Teknikutbildning inkl detektorkrets (BRA-20)

  • Kursen varvar teoretisk information med praktiskt arbete med FS20 centralens hårdvara och programmeringsverktyg.

Objectives

  • Kursen syftar till att ge kunskaper till en sådan nivå att man efter genomgången kurs kan programmera och driftsätta en FS20 anläggning.
Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language sv

Target Group

  • Tekniker som skall driftsätta Sinteso FS20.

Content

  • Kursen avser att ge kunskaper om FS20 systemet beträffande uppbyggnad, planering, programmering och driftsättning samt felsökning i samband med driftsättning. Grundutbildning för deltagare utan tidigare erfarenhet av Sintesokunskap i Algorex.

Prerequisites

  • Deltagaren måste ha genomgått självstudiekursen som utsänds med kallelsen.

Note

  • Medtag bärbar PC. Programverktyg FXS2002 måste installeras i förväg. Instruktioner skickas till deltagare innan kursstart.

Fee

20,400 SEK

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.8 of 5 for 13 ratings)
Contact