My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Training for Internals BT
 2. Fire
 3. BRA-01 - Description

SBF110:8, Regler för brandlarm och utrymningslarm (BRA-01)

 • Föreläsning om Brandskyddsföreningens regler för automatisk brandlarmanläggning SBF110:8 samt projekteringsövningar.

  Vid utbildningen krävs att deltagaren innehar ett abonnemang hos Brandskyddsföreningen för berört regelverk. Kontakta Mats Andersson ( andersson.mats@siemens.com ) för behörighet/ tillgång. Senast 14 dagar innan utbildningen

Objectives

 • Deltagarna skall efter utbildningen förstå bakgrund, syfte och nytta med brand och utrymmningslarm, förstå skillnader mellan brandlarm och utrymningslarm, få förståelse för den initiala processen med kravställare och innehållet i en utförandespecifikation.
 • Deltagarna skall även få grundläggande kunskap i uppbyggnaden av regelverket gällande bl.a. projektering, planering, installation, uppstart, konfigurering, färdigställandekontroll, besiktning samt användning och skötsel.
Type Face-to-face training
Duration 3 days
Language sv

Target Group

 • Personer som i sitt arbete behöver kunna regler för brandlarmanläggning inklusive utrymmningslarm med akustisk/optisk signal med dess innehåll, krav och tillämpning.

Content

 • Utbildningen avser att ge grundläggande kunskap i Brandskyddsföreningen regler SBF110:8.Förutom genomgång av själva SBF-dokumentet diskuteras även bakgrund och tolkningar av dess innehåll.
 • Föreläsaren visar exempel från utförda anläggningar och besiktningar. Deltagarna får även enskilt och i grupp genomföra projekteringsövningar och diskutera sig fram till lämpliga lösningar. Kursansvarig Mats Andersson.

Prerequisites

 • Grundutbildning - brandlarm eller motsvarande.

Fee

6,680 SEK

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.8 of 5 for 20 ratings)
Contact