My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Training for Internals BT
  2. Fire
  3. BRA-04 - Description

SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande (BRA-04)

  • Vid utbildningen krävs att deltagaren innehar ett abonnemang hos Brandskyddsföreningen för berört regelverk. Kontakta Mats Andersson ( andersson.mats@siemens.com ) för behörighet/ tillgång. Senast 14 dagar innan utbildningen

Objectives

  • Att ge kursdeltagarna baskunskaper och bakgrund till SBF 502:1
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language sv

Target Group

  • Tekniker, säljare, projektörer samt arbetsledare.

Content

  • Grundläggande utbildning i SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande. Bakgrund och tolkning av dess innehåll. Genomgång av kapitel 5-13 samt praktisk ljudmätning och användning av utrustning för detta.

Prerequisites

  • Grundläggande erfarenheter av utrymnings larm

Fee

0 SEK

Downloads

Contact