My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Training for Internals BT
 2. Sales training
 3. SALES01 - Description

Serviceportföljen, standard och normer (SALES01)

 • Syftet med utbildningen är: Att ni ska få insikt i vad som påverkar och kommer att påverka utvecklingen av BTs tjänsteportfölj. Ni kommer också att få en bild av hur remote service och utvecklingen av vår mjukvaruplattform kommer att kunna skapa goda möjligheter att öka våra servicevolymer och serviceresultat. Ni kommer visas konkret vilka serviceavtalstänster vi säljer inom Komfort och Brand/säkerhet. Ni kommer att få en konkret genomgång av hur tjänsterna ska kalkyleras,hur anbud skapas och vilka verktyg ni ska använda.

Objectives

 • Att ni får en bild av utvecklingen av vår tjänsteportfölj som ni kan använda i diskussioner med era kunder, samt en mer konkret genomgång av konkreta säljverktyg och support kopplat till våra serviceavtalstjänster.
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language sv

Content

 • BTs tjänsteutbud på kort och lång
 • Utmaningar och möjligheter för oss och våra kunder
 • ASC,Navigator och BTs mjukvaruplattform som triggers för ökade servicevolymer
 • Vilka serviceavtalstjänster säljer vi?
 • Vilka hjälpmedel använder vi?
 • Hur kalkylerar vi?
 • Hur skapar vi ett bra anbud?

Fee

4,125 SEK

Downloads

Contact