My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Nivåmätning, grundkurs processinstrument (SC-PILEVEL)

Objectives

  • Utbildning för dig som är tekniker och användare eller som arbetar med underhåll, projektering och installation av Siemens nivåmätare. Utbildningen säkrar att du får ett optimalt utnyttjande av din anläggning. I många fall kanske du själv vill avhjälpa drift störningar eller göra justeringar i anläggningen. Vi varvar teori och praktik under utbildningen.
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language sv

Target Group

  • Utbildningen vänder sig till dig som är användare eller som arbetar med underhåll, projektering och installation av nivåmätare.

Content

  • Att mäta, allmänt om nivåmätning
  • Beskrivning av mätprincip
  • Mekanisk installation
  • Elektrisk installation
  • Idrifttagning
  • Programmering
  • Felsökning

Prerequisites

  • Inga förkunskaper behövs

Fee

8,700 SEK

Downloads