My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Nivåmätning, grundkurs processinstrument (SC-PILEVEL)

Objectives

 • Utbildning för dig som är tekniker och användare eller som arbetar med underhåll, projektering och installation av Siemens nivåmätare. Utbildningen säkrar att du får ett optimalt utnyttjande av din anläggning. I många fall kanske du själv vill avhjälpa drift störningar eller göra justeringar i anläggningen. Vi varvar teori och praktik under utbildningen.
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language sv

Target Group

 • Utbildningen vänder sig till dig som är användare eller som arbetar med underhåll, projektering och installation av nivåmätare.

Content

 • Att mäta, allmänt om nivåmätning
 • Beskrivning av mätprincip
 • Mekanisk installation
 • Elektrisk installation
 • Idrifttagning
 • Programmering
 • Felsökning

Prerequisites

 • Inga förkunskaper behövs

Note

 • Kontakta oss för mer information gällande pris och genomförande.

Downloads

Contact