My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Training for Internals BT
  2. Gassläckning
  3. SLÄ-06 - Description

Gassläckning Produkter (SLÄ-06)

Objectives

  • Att ge deltagarna kunskap om driftsättning av Sinorix CDT N2, Sinorix 1230 och Sinorix CO2
Type Face-to-face training
Duration 4 hours
Language sv

Target Group

  • Tekniker gassläck

Content

  • Vi tittar på vad det finns för olika produkter och hur man gör för att driftsätt de olika systemen. Praktiskt och teoretiskt.

Prerequisites

  • Inga

Note

  • Kursen finns ej planerad, vid behov av kurs vänd dig till din lokala utbildningsanordnare. Area Malmö Zoran Culiak eller Magnus Söderkvist, Area Stockholm Fredrik Dahlberg eller Johan Fisk Carlzon Area Sundsvall Fredrik Söderholm eller Magnus Svensson.

Fee

0 SEK

Downloads

Contact