My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Training for Internals BT
  2. Energy Efficiency

Gott o Blandat för den energiintresserade

Energy saving

Här kan du hämta kursmaterialet från den Energiteknikerutbildning som vi tidigare utförde. Materialet får endast användas internt och får ej spridas.
Energiteknikerutbildning

Image Programmering av energilösningar

Programmering av energilösningar

Förklaringar till energilösningar i PX

Image Det du behöver veta om EU standarden för energiprestanda

Det du behöver veta om EU standarden för energiprestanda

Med EPBD menas energiprestanda för en byggnad eller beräknad energianvändning baserad på en standardiserad användning av byggnaden.
EU gav Europeiska CEN* mandat att standardisera beräkningsmetoder för ökad energibesparing.
(*CEN: European Committee for Standardization; EN: European Norm)
CEN TC247 utarbetade
- EN*15232  BA-funktioners påverkan på energieffektivitet
- Produktstandarder med kriterier för  energiprestanda (t.ex. EN 15500) 
Här kan du läsa mer om detta.

 Se filmen om hur Siemens arbetar med EU standarden för energiprestanda här... (stor fil)

Contact