My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Training for Internals BT
 2. Fire
 3. KUN-00 - Description

Anläggningsskötarutbildning 1 dag enligt SBF 110:8 (KUN-00)

Objectives

 • Att ge anläggningsskötaren kännedom om sitt ansvar samt god kunskap inom brandskydd.
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language sv

Target Group

 • Anläggningsskötare på automatiska brandlarmanläggningar.

Content

 • Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment
  • Anläggningsskötarens ansvarsområde
  • Förebyggande brandskyddsåtgärder
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad
  • Regler och föreskrifter
  • Kontrolljournal och orienteringsövningar
  • Olika detektorers funktion och användning
  • Hur man undviker onödiga larm
  • Larmlagring och larmorganisation
  • Larmöverföring till räddningstjänst eller larmcentral

Prerequisites

 • Inga

Fee

5,045 SEK

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (5.0 of 5 for 2 ratings)
Contact