My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Training for Internals BT
 2. Fire
 3. KUN-01 - Description

Anläggningsskötarutbildning 2 dagar (KUN-01)

Objectives

 • Att anläggningsskötare och ägare av automatiska brandlarmanläggningar ska ha kännedom om ansvar, skötsel av automatiska brandlarmanläggningar, hur man undviker onödiga larm och hur man arbetar med systematiskt brandskyddsarbete.
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language sv

Target Group

 • Anläggningsskötare och ägare av automatiska brandlarmanläggningar.

Content

 • Dag 1 omfattar både teoretiska och praktiska moment med bl a handhavandeutbildning på samma brandlarmsystem som kunden har i sin verksamhet.
  • Anläggningsskötarens ansvarsområde
  • Förebyggande brandskyddsåtgärder
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad
  • Regler och föreskrifter
  • Kontrolljournal och orienteringsövningar
  • Olika detektorers funktion och användning
  • Hur man undviker onödiga larm
  • Larmlagring och larmorganisation
  • Larmöverföring till räddningstjänst eller larmcentral
 • Dag 2 omfattar utbildning i systematiskt brandskyddsarbete för ägare och skötare av automatiska brandlarmanläggningar. Avsikten med dag 2 är att underlätta och vägleda i ägarens arbete med att uppfylla kraven i "Lagen om skydd mot olyckor" som trädde i kraft den 1 januari 2004.

Prerequisites

 • Inga

Fee

6,450 SEK

Downloads

Contact