My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Industriautomation
 2. Simatic TIA Portal
 3. TIA-GRAPH - Description

Simatic programmering med S7-Graph och ProDiag i TIA Portal (TIA-GRAPH)

Objectives

 • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) är utvecklingsverktyget för integrerad programmering med Simatic Step 7 och Simatic WinCC. Under denna utbildning använder vi programmeringsspråket S7-Graph som är grafisk sekvensprogrammering för Simatic S7-1500. Vi går igenom S7-Graph och med enkla exempel får du lära dig fördelarna med att använda S7-Graph. Under kursen kommer du att skapa, editera och testa dina egna S7-Graph-program. Efter avslutad kurs kommer du att ha kunskap för att minska tiden som spenderas på att skapa och underhålla program genom att använda S7-Graph. Vi får en introduktion till ProDiag och lär oss hur vi får upp sekvensen i HMI:t och att skapa egna larm. Vi lär oss automatisk generering av larm med hjälp av alarmklasser och underkategorier samt visning av programkod från egna larm i HMI. Vi går även igenom criteria analysis i HMI som visar vilken variabel som orsaker larmet.
Type Face-to-face training
Duration 3 days
Language sv

Target Group

 • Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med projektering, programmering, driftsättning eller underhåll av Simatic S7-1500.

Content

 • • Introduktion till S7-Graph
 • • Planera och konfigurera sekvenser, ställa sekvensen i manuellt-, stega- eller autoläge
 • • Programmera, dokumentera och starta upp sekvensblock
 • • Programmering av interlocks och supervision
 • • Använda händelsestyrda funktioner och alternativa eller parallella grenar
 • • Testfunktioner, diagnostiklarm och statusfunktioner online
 • • Introduktion till Prodiag
 • • Visning av S7-Graph Sequences, Interlock och transition i HMI
 • • Automatisk Generering av alarm, Alarm classes och Subcategories
 • • Visning av Programkod från egna alarm i HMI
 • • Criteria analysis i HMI (visar vilken variabel som orsakar larmet)

Prerequisites

 • Kunskap om TIA Portal motsvarande någon av våra utbildningar: "Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 v5.4/v5.5", "Simatic TIA Portal service 1", Simatic TIA Portal programmering 1" eller praktisk erfarenhet av programmering och/eller drifttagning av TIA Portal med Simatic S7-1200/S7-1500 eller S7-300/S7-400.

Note

 • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-1500-system med ET200SP, Comfort panel TP700 och ett bansystem.

Fee

16,900 SEK

Downloads

Contact