My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Industriautomation
 2. Simatic S7 Classic
 3. ST-PRO2 - Description

Simatic S7 programmering 2 (ST-PRO2)

 • Tid: 4 dagar, måndagen startar kl. 13:00 och fredagen slutar 13:00.

Objectives

 • Utbildningen öppnar vägen till specialinriktade och fördjupade kunskaper i programmering. Fokus ligger på datahantering och programspråket STL som öppnar upp funktionaliteten i S7-300/400-systemen. Bland annat går vi igenom hur man använder systemets ackumulatorer, hur man gör blockanrop och använder multipelinstanser, hur man använder pekare med mera.
Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language sv

Target Group

 • Utbildningen vänder sig till erfarna programmerare som vill vidareutveckla sig i Simatic Step 7 och dess möjligheter.

Content

 • Komplexa datatyper, variabler och datablock
 • Statusord och instruktioner med statusbitar
 • Blockanrop och multipla instanser
 • Ackumulatorfunktioner
 • Indirekt adressering och adressregister
 • Datahantering med ANY-pekare
 • Användning av systemfunktioner (SFC/SFB)
 • Synkrona och asynkrona fel
 • Bibliotek i Simatic Step 7

Prerequisites

 • Kunskap om Simatic S7 och Step 7 motsvarande vår utbildning Simatic S7 programmering 1 eller Simatic S7 service 2 samt praktisk erfarenhet av programmering av Simatic S7-300/400. Det är en fördel om du har lite erfarenhet av STL-programmering men det är inget krav.

Note

 • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-300-system.

Fee

22,900 SEK

Downloads

Contact