My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Training for Internals BT
  2. Gassläckning
  3. SLÄ-04 - Description

Gassläckning Släckcentraler (SLÄ-04)

Objectives

  • Kursen syftar till att ge kunskaper till en sådan nivå att man efter genomgången kurs kan programmera och driftsätta en XC-10.
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language sv

Target Group

  • Tekniker gassläck

Content

  • Teoretiska och praktiskt arbete med XC-10

Prerequisites

  • Inga

Note

  • Kursen bokas lokalt via Lennart C Pettersson av lokal arbetsledare.

Fee

0 SEK

Downloads

Contact