My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Industriautomation
 2. Simatic S7 Classic
 3. ST-DSPROG - Description

Simatic S7 Distributed Safety, praktisk programmering (ST-DSPROG)

Objectives

 • Utbildningen öppnar vägen för en bättre förståelse för praktisk programmering av maskinsäkerhetsfunktioner i en enskild maskin eller en anläggning. Under utbildningen varvas teori i maskinsäkerhet tillsammans med praktiska exempel för att lösa säkerhetsfunktioner. Vi tittar på vad som behövs för att uppnå olika säkerhetsnivåer (SIL/PL(Cat.) och hur säkerhetsfunktioner kan realiseras med programmeringsverktyget. Vi ser även exempel på kommunikation mot andra säkerhetssystem. Utbildningen syftar till att med utgångspunkt från olika applikationsexempel behandla helhetsperspektivet maskinsäkerhet och programmering med inriktning på lösning med Simatic S7 Distributed Safety.
Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language sv

Target Group

 • Utbildningen vänder sig till programmerare som även har ett ansvar för personsäkerheten eller som vill få förståelse till hur den processen fungerar.

Content

 • Introduktion till maskinsäkerhet
 • Simatic S7 Distributed Safety
  • Hårdvarukonfigurering
  • Skillnader mellan standard-CPU och F-CPU
  • Uppbyggnad av F-program
  • Systemets reaktion vid fel
  • Programeditorn
  • Applikationsbiblioteket
  • Felsäker kommunikation
 • Säkerhetstänkande tillsammans med programmering

Prerequisites

 • Vana programmerare som tidigare har gått någon av utbildningarna Simatic S7 service 2, Simatic S7 programmering 1 eller har motsvarande kunskaper. Grundläggande kunskaper i maskinsäkerhet är önskvärt men ej nödvändigt.

Note

 • Utbildningen genomförs på svenska med material på svenska. Praktiska övningar genomförs på S7-300F-system med ET200S-noder samt olika typer av säkerhetskomponenter plus simulering av signaler.

Fee

25,600 SEK

Downloads

Contact