My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Industriautomation
 2. Simatic S7 Classic
 3. ST-SERV2 - Description

Simatic S7 service 2 (ST-SERV2)

 • Tid: 4 dagar, måndagen startar kl. 13:00 och fredagen slutar 13:00.

Objectives

 • Utbildningen är en fortsättning till Simatic S7 service 1 och ger fördjupade kunskaper om felsökningsmöjligheterna i Simatic S7/Step 7. Målet med utbildningen är att lära sig hur man kan söka program- och hårdvarubetingade fel samt hur dessa avhjälps. Deltagarna vet hur man ska kunna använda anläggnings- och programdokumentation. De vet hur man använder Step 7 för felsökning och hur felen avhjälps. Upptäcka och åtgärda mjukvarufel som stoppar CPU:n samt kunna upptäcka och åtgärda logiska programmeringsmisstag och säkra/spara och dokumentera gjorda programändringar.
Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language sv

Target Group

 • Utbildningen vänder sig till de som arbetar med montage, drift och underhåll och som har grundläggande kunskaper enligt utbildningen Simatic S7 service 1.

Content

 • Datalagring i datablock
 • Funktioner och funktionsblock
 • Felsökning
 • Systeminformation
 • Organisationsblock
 • Analogvärdeshantering
 • Introduktion till Profibus DP
 • Dokumentera, spara och arkivera

Prerequisites

 • Simatic S7 service 1 eller motsvarande kunskaper.

Note

 • Utbildningsmaterialet är på svenska. De praktiska övningarna genomförs på Simatic S7-300.

Fee

23,300 SEK

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.5 of 5 for 19 ratings)
Contact