My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Tillämpad reglerteknik steg 1 (TÄK00)

 • Denna utbildning är för Kunder

Objectives

 • I den här fabrikatsoberoende grundkursen behandlar vi frågor som berör funktioner för värme och ventilation samt hur vi människor upplever komfort och inomhusklimat. Vi tittar även på hur P- och PI-regulatorer fungerar och hur de ska anpassas mot systemen. De vanligaste begreppen inom styr- och reglerteknik reder vi också ut.
 • Saker som också behandlas i kursen:
 • Människans energibalans - är vår uppfattning om inomhusklimatet endast beroende av lufttemperaturen eller påverkas vi av andra faktorer?
 • Begrepp och uttryck - vad är det för skillnad på styrning och reglering?
 • Systemsamverkan - hur påverkar en felinställd styrkurva hela huset?
 • Luftföringsprinciper och varför måste det vara omblandande luftföring på ventilationsaggregat utan mekanisk kyla?
 • Styrkurvor - finns det en optimal styrkurva som passar överallt?
 • Termostatventilen ska inte reglera rumstemperaturen, vad ska den då göra?
 • Det finns inga bra eller dåliga regulatorer, vad är det som bestämmer reglerresultatet?
Type Face-to-face training
Duration 3 days .
Dag 1 09:45-16:00
Dag 2 08:15-16:00
Dag 3 08:15-15:00
Language sv

Content

 • Symboler och språkbruk samt SI-enheter
 • Styr- och reglerfunktioner för värmesystem
 • Värmeteknik och värmebalans
 • Reglerteknik - Allmänna grunder
 • Styr- och reglerfunktioner för luftkonditioneringssystem
 • Arbetsuppgifter och laborationer

Note

 • Kursen utgör bas för deltagare till alla våra övriga utbildningar.

Fee

14,014 SEK

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.4 of 5 for 31 ratings)
Contact