My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Desigo CC grundkurs (TDK61)

 • Denna utbildning är för Kunder
  Kursens huvudsakliga tyngdpunkt ligger på den dagliga driftkontrollen av värme och ventilation i byggnader, men även frånkoppling, övervakning och larmhantering av brandlarmssystem berörs.

Objectives

 • Med den här kursen får du de kunskaper som behövs för den dagliga driftkontrollen och larmhanteringen i Desigo CC. Du ges också möjlighet att behärska Desigo CC som ett effektivt verktyg för att ha god kontroll på byggnadens driftstatus och automationssystemens funktionalitet.
 • Kursen bygger på att deltagarna arbetar med övningar i ett verkligt Desigo-system mot en simulerad anläggning. Övningarna genomförs i egen takt beroende på förkunskaper.
 • Deltagarna ska kunna bidra till minskade driftkostnader genom att
  • ha kännedom om system Desigo och dess funktionalitet
  • kunna behärska den dagliga hanteringen av Desigo CC
Type Face-to-face training
Duration 3 days .
Dag 1 09:45-16:00
Dag 2 08:15-16:00
Dag 3 08:15-15:00
Language sv

Target Group

 • Kursen vänder sig till dig som hanterar anläggning med Desigo CC fastighetsautomation.

Content

 • Bildinnehåll och bildhantering i Desigo CC
 • Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, börvärden och viktiga parametrar
 • Larmhantering
 • Trend och historik
 • Loggbok
 • Analysverktygen Rapporter och Reaktioner

Prerequisites

 • Deltagarna skall ha kunskaper motsvarande grundkurs Tillämpad reglerteknik steg 1 (TÄK00).

Fee

14,040 SEK

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.3 of 5 for 59 ratings)
Contact