My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

SF6 Certificatietraining conform EU 517/2014 en 2015/2066 (H-SF6)

Objectives

 • Deelnemers bewust maken van de eigenschappen van het SF6 [Zwavelhexafluoride] gas en van de gevolgen voor het milieu bij het onjuist gebruik.
 • Het in de praktijk toepassen van de voorschriften en procedures zoals in de Europese besluiten EU 517/2014 en 2015/2066 zijn vereist. Het uitgangspunt voor werkzaamheden is ondermeer de norm IEC 62271/4.
 • Certificaat behalen volgens Beoordelingsrichtlijn 200 (BRL 200)
Type Face-to-face training
Duration 2 days inclusief examen
Language nl

Target Group

 • Personen die in het kader van de Europese besluiten 517/2014 en 2015/2066 dienen te worden gecertificeerd en de volgende werkzaamheden uitvoeren.
  • Installeren
  • Service en onderhoud
  • Repareren
  • Buiten dienst stellen en gefluoreerde broeikasgassen (SF6) terugwinnen uit elektrische installaties.

Content

 • Theorie:
  • Europese en nationale regelgeving rond broeikasgassen en met name SF6 gas
  • Milieuaspecten van SF6 gas
  • Fysische, elektrische en chemische eigenschappen van SF6 gas
  • Kwaliteiten SF6 gas
  • Dichtheid, lekdichtheid
  • Diverse SF6 gasgevulde installaties.
  • SF6 verontreiniging
  • Veiligheid bij schoon en verontreiniigd gas
  • Rapportage betreffende F gassen
  • SF6 vervangers
 • Praktijk:
  • Bepaling gaskwaliteit
  • Gebruik van de gasvul en gas-terugwinnings installatie.
  • Buitengebruikstelling van SF6 gasgevulde installaties
  • Verwijderen van SF6 gas
  • Werkzaamheden aan geopende SF6 gas compartimenten
  • Bedrijfsvoeringaspecten
  • Lekmeting

Prerequisites

 • Algemene kennis van (energie)techniek op MBO niveau.

Note

 • De cursus duurt twee dagen van 07.45 tot 16.00 uur. De cursuslocatie is Siliciumweg 97, 3812 SW Amersfoort.
 • Aan de cursus is een examen verbonden, dat op het einde van de tweede dag wordt afgenomen. De examenkosten zijn niet in de cursusprijs opgenomen. Zie de beschrijving van het examen H-SF-EX. Wij adviseren u om veiligheidsschoeisel te dragen (niet verplicht) tijdens deze training.

Fee

1,750 EUR

Downloads

Contact