My Dashboard


My Profile

Training Support Office Organisation

Siemens Training Nederland

Contact

Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Fax: +31 (0) 70 333 3492
Email:

SF6 Bewustwording cursus (H-SF6-BWO)

Objectives

  • Deelnemers bewust maken van de eigenschappen van het SF6 [Zwavelhexafluoride] gas en van de gevolgen voor het milieu bij het onjuist gebruik.
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language nl

Target Group

  • Deze cursus is bedoeld voor:
    • Werkvoorbereiders
    • Toezichthouders
    • Eerder gecertificeerden opfris/herhaling cursus
    • Medewerkers die in de nabijheid van SF6 installaties werken (VOP'ers)
    • Medewerkers die SF6 installaties bedienen (VP, IV, WV, OIV)

Content

  • Theorie:
    • Relevante milieuproblematiek, met name broeikaseffecten
    • De Europese Verordening EU 517-2014 inzake gefluoreerde (F-) gassen
    • De Europese Verordening EU 2015-2066 inzake opleidingseisen aan personeel.
    • De normen IEC 60376 en IEC 60480 en de meting van gaskwaliteiten.
    • Gas theorie, emissiebepaling en veiligheid.
    • De norm IEC 62271-4 en de vereiste trainingsmodule hiervan: A -Awareness

Prerequisites

  • Algemene kennis van energietechniek.

Note

  • Deze cursus bevat uitsluitend theorie en geen praktijk.

Fee

700 EUR

Downloads