My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

OMICRON Secundair voor gevorderden (H-OMIGEV)

 • Deze cursus is bestemd voor personen die automatische testen willen voorbereiden voor transformator differentiaalbeveiligingen en distantiebeveiligingen, waarna deze door de personen zelf of door anderen kunnen worden uitgevoerd. Deze personen willen de beveiligingsinstellingen kunnen omzetten naar goed werkende en betrouwbare testfiles. Indien de deelnemers van één firma zijn kunnen ook andere verdiepende items aan bod komen zoals de xRIO koppelingen. Dit kan altijd aangegeven worden voorafgaand bij aanvraag van de cursus.

Objectives

 • Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer kennis van:
  • Het uitvoeren van uitgebreide automatische testen met de CMC testkoffers;
  • Het ontwerpen en bouwen van complete OCC-files voor het testen van trafodifferentiaalbeveiligingen en distantiebeveiligingen;
  • Het in bedrijf nemen van deze complexere beveiligingen;
  • Het op de hoogte zijn van koppelingen naar xRIO kan ook worden behandeld afhankelijk van de aangevraagde inhoud.

 • Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • Een transformator- of distantie-beveiliging testen en in bedrijf nemen;
  • Tijdsafhankelijke onderhoudstesten voorbereiden en uitvoeren aan digitale beveiligingen met behulp van de Omicron;
  • Automatische testen aanpassen en uitvoeren met behulp van OCC-files.
  • Het maken van beveiligingstest-templates, eventueel gebruik makend van xRIO. Hierdoor kunnen beveiligingen van hetzelfde type maar met verschillende instellingen toch met dezelfde testfile eenvoudig en snel worden getest.

 • Tijdens de cursus worden testen uitgevoerd met een distantie- en een differentiaalbeveiliging uit de SIPROTEC 4 of 5 familie.
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language nl

Target Group

 • Deze cursus is bestemd voor personen die automatische testen willen voorbereiden waarna deze door de personen zelf of door anderen kunnen worden uitgevoerd. Deze personen willen de beveiligingsinstellingen kunnen omzetten naar goed werkende en betrouwbare testfiles.

Prerequisites

 • Gevorderde kennis van de verschillende soorten van beveiligingen in een net aanwezig zoals behandeld in de cursus H-BM.

 • Gevorderde kennis van digitale beveiligingen.

Note

 • De deelnemers moeten een eigen Omicron meenemen. Wanneer dit niet mogelijk is moet dit ruim van te voren worden aangegeven i.v.m. de beschikbare Omicron's. De deelnemers kunnen een eigen PC met geïnstalleerde Omicron TU *1 software meenemen. Indien dit niet mogelijk is dient de deelnemer dit van te voren aan te geven zodat er een Siemens PC beschikbaar gesteld kan worden met reeds geïnstalleerde software. Wel moet de deelnemer een eigen Omicron TU installatie CD of een Omicron licentiebestand meenemen voor de communicatie met de testkoffers.
  Het Omicron licentiebestand is in uw PC te vinden in de map Omicron met de bestandsnaam omicron.lic

Fee

1,500 EUR

Downloads

Contact