My Dashboard


My Profile

Training Support Office Organisation

Siemens Training Nederland

Contact

Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Fax: +31 (0) 70 333 3492
Email:

Functional Safety Professional voor machine- en apparatenbouw (MACH-TUV)

Objectives

 • Door het verschijnen van de geharmoniseerde besturingstechnische normen EN-ISO 13849 deel 1 en deel 2 (PL, Performance Level), EN 62061 (SIL, Safety Integrity Level) zijn de ontwerpeisen voor veiligheidsfuncties in de machinebesturing aangescherpt
 • Het begrip “functionele veiligheid” van de besturing is hiermee in diverse sectoren actueel geworden. De ontwerper van besturingstechnische veiligheidsfuncties in een machine- of productie-installatie, moet door middel van een faalkansberekening, een verificatie en een validatie aantonen dat zijn ontwerp aan de eisen voldoet.

 • Een model dat in diverse normen voor besturingstechnische veiligheidsfuncties wordt genoemd is het V-model.Het V-model geeft de ontwerpstappen weer en vindt de integratie van de gebouwde ontwerpen plaats. Een dergelijk gestructureerd ontwerpmodel voor zowel hard- als ook software geeft de mogelijkheid (deel-) ontwerpen op diverse punten te verifiëren. Hiermee wordt voorkomen dat fouten te laat of erger nog, zelfs nooit worden ontdekt!

 • Veel trainingen focussen op het PL of SIL rekenen en gaan voorbij aan de noodzaak van een gedegen en helder gedocumenteerd ontwerp. Siemens Training Nederland heeft ervoor gekozen om met ervaren trainers te werken die de problematiek van ontwerpers van dichtbij kennen en op de hoogte zijn van de valkuilen. Het V-model staat centraal en door toepassing hiervan ontstaat een besparing van tijd en geld bij het ontwerp, de installatie en verificatie van besturingstechnische veiligheidsfuncties.

 • De cursus bestaat uit 2 delen:
 • Deel 1: 3 dagen
 • Deel 2: 2 dagen
Type Face-to-face training
Duration 5 days De cursus is verdeeld in 3 dagen en (later) daaropvolgend 2 dagen.
Language nl

Target Group

 • Doelgroep Module A: Inkoper, Verkoper, Veiligheidskundige, Management algemeen, Manager engineering, Projectleider, Mechanisch ontwerper, Elektrisch ontwerper, Softwareontwikkelaar besturingen.

 • Doelgroep module A,B,C,D,E: Veiligheidskundige, Manager Engineering, Mechanisch ontwerper, Elektrisch ontwerper, Softwareontwikkelaar besturingen.

Content

 • In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Module A (1e dag, week 1) Introductie Wet- en normeisen rond functionele veiligheid.
 • De module geeft een heldere introductie in de Wet- en normeisen rondom de functionele veiligheid (PL en SIL normen) van machine- en apparatenbesturingen. Na afloop bent u bekend met de impact van de normen EN-ISO 13849 en EN 62061.
  Let op: Module A is een introductie in functionele veiligheid en kan los gevolgd worden.

 • Module B (2e dag, week 1) Risicobeoordeling en –reductie machines en ontwerpen volgens het V-model.
 • In de module wordt de methodiek van risicobeoordeling van machines besproken en geoefend. Daarnaast wordt de toepassing van het V-model in het ontwerpproces van de besturingstechnische veiligheidsfuncties uitgelegd. Na afloop bent u in staat een risicobeoordeling van machines uit te voeren en een Safety Requirements Specification voor de veiligheidsfuncties op te stellen.

 • Module C (3e dag, week 1) Verdieping Performance Level voor machines EN-ISO 13849 (PL).
 • PL voor veiligheidsfunctie berekenen op uw eigen laptop.
 • Deze module behandelt de systematiek van de PL norm EN-ISO 13849 en geeft de cursist diverse momenten om de theorie in de praktijk te oefenen. Ook wordt middels de Siemens Safety Evaluation Tool op de eigen laptop een berekening van het PL niveau uitgevoerd. Na afloop kent de cursist alle in’s en outs van de norm EN-ISO 13849 en kan hij een veiligheidsfunctie ontwerpen, verifiëren en valideren.

 • Module D (1e dag, week 2) Verdieping Safety Integrity Level voor machines EN 62061 (SIL).
 • Deze module behandelt de systematiek van de SIL norm EN 62061 en geeft de cursist diverse momenten om de theorie in de praktijk te oefenen. Ook wordt middels de Siemens Safety Evaluation Tool op de eigen laptop een berekening van het SIL niveau uitgevoerd. Na afloop kent de cursist alle in’s en outs van de norm EN 62061 en kan hij een veiligheidsfunctie ontwerpen, verifiëren en valideren.

 • Module E (2e dag, week 2) Verificatie en validatie volgens PL en SIL
 • De module geeft een verdieping van het verificatie en validatieproces volgens EN-ISO 13849 en EN 62061. Daarnaast worden diverse ontwerpaspecten van zowel hard- als ook software getoond en geoefend aan de hand van praktische voorbeelden. Na afloop bent u in staat een gedegen verificatie en validatie van het besturingstechnisch ontwerp van machines en apparaten uit te voeren.

 • Examen TÜV:
  Aansluitend aan de cursus kan optioneel examen worden gedaan voor een persoonlijk TÜV-certificaat voor Functionele Veiligheid: TÜV-SÜD, SFSP
 • (zie hiervoor de aanvullende examenmodule MACH-E-TUV).

Prerequisites

 • MBO met werkervaring/HBO
  Voor deelname aan deze cursus verdient het de voorkeur om een basiskennis te hebben van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de besturingstechnische veiligheidsnormen: EN 9541, EN 62061 en EN-ISO 13849.

Note

 • Cursusmateriaal:
  Uitgebreide syllabus met diverse voorbeeldtemplates
  Nederlandstalige samenvatting van de training.
  Normen-overzichtsposter met methodieken volgens EN 62061 / EN-ISO 13849
  Voorbeelden en oefeningen met de verificatietool voor veiligheidsfucnties (Safety Evaluation Tool).)
 • Taal:
  Cursus wordt in de Nederlandse taal gegeven.
  Het cursusmateriaal en het optionele examen is in de Engelse taal.

 • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Fee

2,670 EUR

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.5 of 5 for 7 ratings)