My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Cerberus Pro/FIT Product-Training Projecteringsdeskundige (BT-CE-PPD)

Objectives

 • Na het volgen van deze training beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis van de producten van de brandmeldcentrales van het type FC721/FC722/FC723/FC724.
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language nl

Target Group

 • Technici die Siemens brandmeld- en ontruimingscentrale van het type FC721 FC722/FC723/FC724/FC726 gaan projecteren.
  De producttraining is bedoeld voor de projecteringsdeskundige conform bijlage 8 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Content

 • EINDTERMEN PROJECTERINGSDESKUNDIGE:
  Te onderscheiden systeemgroepen:
  • Conventionele systemen;
  • Stand-alone adresseerbare systemen;
  • Networkable adresseerbare systemen;
  • Additionele componenten (aspiratierookmelder, lineaire thermische melder, vlammenmelders, blusstuurcentrale, etc.).

 • De kandidaat moet per systeemgroep kennis hebben van:
  • De systeemspecificaties van alle tot het systeem behorende producten zoals brandmeldcentrale, automatische melders, handbrandmelders, nevenindicatoren en melderluselementen;
  • De systeemspecificaties van de betreffende (additionele) componenten
  • Het toepassingsgebied van producten;
  • Specifieke projecteringsvoorschriften van de leverancier/producent;
  • Specifieke projecteringsvoorschriften van de leverancier/producent van (additionele) componenten.

Prerequisites

 • Algemene (technische) kennis op MBO-niveau.
 • Fire Safety Solution Partners van BT hebben alleen toegang tot deze cursus.

Note

 • Bij voldoende resultaat wordt een certificaat afgegeven.

 • Middelen
  U maakt gebruik van de middelen die u worden aangeboden tijdens de training.

Fee

375 EUR

Downloads

Contact