My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Beveiligen laag- middenspannings- installaties (H-BM)

Objectives

 • Na het volgen van deze opleiding kent de deelnemer:
  • Kennis van de uitgangspunten om een selectieve beveiliging voor een openbaar en industrieel middenspanningsnet op te bouwen;
  • Kennis van de basisprincipes van beveiligingen;
  • Kennis van de beveiliging van motoren, kabels en verdeelinrichtingen;
  • Kennis van stroom- en spanningstransformatoren
 • Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • Een beveiligingsconcept opstellen voor een eenvoudige industriële installatie voor laag- en middenspanning.
  • Met behulp van DIGSI 4 een SIPROTEC overstroombeveiliging instellen
  • Stroom- en spanningstransformatoren specificeren op basis van netgegevens en beveiligingsconcept
 • Tijdens de cursus worden de keuze en de basisinstellingen behandeld van de beveiligingen van een middelgrote industriële installatie aan de hand van een single-line schema
Type Face-to-face training
Duration 3 days
Language nl

Target Group

 • Personen die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties en deze dienen te beoordelen op veiligheids-, en betrouwbaarheidsaspecten

Content

 • Onderwerpen in de cursus:
  • Overstroombeveiliging
  • Distantiebeveiliging
  • Kabeldifferentiaalbeveiliging
  • Railbeveiliging
  • Transformatordifferentiaalbeveiliging
  • Motorbeveiliging
  • Frequentiebeveiliging
  • Voorbeelden van beveiliging

Prerequisites

 •  
  • e-Learning Nettechniek deel 1: Basics, Motoren Elektrische energietechniek; (NT_1_EL) of
  • Virtual Classroom Nettechniek 1: Basics, Motoren Elektrische Energietechniek (NT_1_VC)
  • of goede basiskennis van Energietechniek.

Fee

2,000 EUR

Downloads

Contact