My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Inspecteur Hoogspanninginstallaties 1 NEN3840 (H-IHS1)

 • Uw hoogspanningsinstallatie is vast een van de meest kritische onderdelen voor uw productieproces. De installatieverantwoordelijke NEN 3840 is daar verantwoordelijk voor. In december 2018 is de NEN 3840 aangepast; 3840+A2:2018. Maar wat is er nu eigenlijk veranderd? Wat zijn de verplichtingen? Hoe vaak moeten er inspecties worden verricht en hoe maak of beoordeel je een inspectieplan? Onze 2-daagse training Inspecteur Hoogspanningsinstallaties 1 NEN3840 behandeld onderwerpen welke u handvatten geeft om hier invulling aan te geven.

Objectives

 • Na het volgen van deze 2-daagse Basis training Inspecteur Hoogspanningsinstallatie kunt u:
 • - de algemene toestand van uw elektrische installatie beter beoordelen
 • - hoogspanningsinspecties beter beoordelen op veiligheidsaspecten en kwaliteit
 • - op basis van risicobeoordelingen onderhoudsmaatregelen en termijnen beter bepalen
 • - visuele controles en beproevingen uitvoeren of voorschrijven
 • - de belangrijkste vormen van metingen en beproevingen bepalen.

 • Het resultaat is dat u beter zicht heeft op de staat van uw hoogspanningsinstallatie en dat de kans op gevaarlijke situaties en uitval kleiner wordt.
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language nl

Target Group

 • - Installatieverantwoordelijke NEN 3840
 • - Inspecteurs/Inspectiebureau NEN 3840
 • - Service providers hoogspanningsinstallatie

Content

 • - wetgeving, normen en inspectieverplichtingen NEN 3840
 • - onderhoudsstrategieĆ«n
 • - inspectieplan, checklist
 • - werkprocedures
 • - algemene aspecten
 • - de inspectie in de praktijk
 • - aarding
 • - visuele inspectie
 • - metingen en hulpmiddelen
 • - meten aan transformatoren en kabels
 • - beveiligingen - relais
 • - zekeringen
 • - vermogenschakelaars
 • Cases
 • - opstellen inspectieplan in een praktijksituatie
 • - uitvoeren visuele inspectie
 • - thermografie
 • - opstellen rapportage

Prerequisites

 • Om deel te nemen aan deze training heeft u minimaal een training gevolgd:
 • - IVWV HS
 • - VP HS

Note

 • Deze training kan worden afgesloten met een certificatietoets afgenomen door het onafhankelijke examenbureau SABV (Stichting Algemene Basisvaardigheden). Dit is geen onderdeel van deze training.
 • Zie >> Examen Inspecteur Hoogspanningsinstallaties 1 (H-IHS1-EX).

Fee

1,600 EUR

Downloads

Contact