My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
 1. H-VP4D - Description

Nascholing: VP Hoog-/laagspanning [4 dagen] (H-VP4D)

Objectives

 • Ik wil me aanmelden, meer informatie of neem contact op met mij.
  ==> ik stuur een E-mail door hier te klikken.


 • Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer:
  • kennis van en inzicht in relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties;
  • kennis van de taken en verantwoordelijkheden van de Vakbekwaam Persoon zoals vastgelegd in de NEN 3140 en 3840.
 • Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • elektrotechnische risico's vermijden die kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam en vlambogen door kortsluiting;
  • beoordelen op welke wijze en met welke hulpmiddelen bedienings-en veiligheids handelingen moeten worden uitgevoerd; en deze handelingen uitvoeren aan de hand van werk- en bedieningsplannen;
  • gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen en toepassen om veilig en risicomijdend te werken.
Type Curriculum
Duration 4 days
Language nl

Target Group

 • Vakbekwaam Persoon Nascholing HS/LS (en niet eerder bij Siemens Training deelgenomen aan de opleiding Vakbekwaam Persoon HS)
  Personen die conform NEN 3140 / 3840 over de aanwijzing Vakbekwaam Persoon beschikken en aan de verplichte nascholingseis willen voldoen. Zij volgden niet eerder de opleiding bij Siemens Training.

Content

 • De onderwerpen in deze cursus zijn:
  • ARBO wetgeving en de normen NEN 3140 en 3840
  • taken en bevoegdheden van de Vakbekwaam persoon
  • het lezen en interpreteren van elektrische schema's
  • het schakelen in hoog- en laagspanningsinstallaties
  • het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen
  • opbouw en functie van hoog- en laagspanningsinstallatie
  • werk- en bedieningsplannen

Prerequisites

 • elektrotechnische kennis op LBO niveau en praktijkervaring met werkzaamheden in elektrische installaties.
  personen die willen deelnemen aan het certificatiedeel van het STIPEL examen dienen voor 11-2013 geslaagd te zijn voor het (oude) STIPEL examen Vakbekwaam Persoon of geslaagd te zijn voor de basistoets STIPEL basistoets Vakbekwaam Persoon.

Note

 • STIPEL examen
  Het programma is volledig afgestemd op de eisen die staan beschreven in de STIPEL certificatieschema's voor de Vakbekwaam persoon hoog- en of laagspanning.
  Zie hiervoor http://www.stipel.nl/elektrotechniek
  Het deelnemen aan het STIPEL-examen is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen.
  De kosten voor het examen zijn niet inbegrepen. Examenkandidaten dienen zich seperaat op te geven voo het STIPEL examen.
  Zie hiervoor de site http://www.ibex.nl/website/examens/hoogspanning/

  Gecombineerde examen hoog- laagspanning
  Siemens Training richt zich op de eerste plaats op personen die worden aangewezen voor hoogspanningsinstallaties. Gezien de overlap in de certificatieschema's voor hoog- en laagspanning en de wijze waarop in deze cursus de onderwerpen worden behandeld is deelname aan het gecombineerde examen hoog- laagspanning mogelijk.

  Certificatietoets
  In de cursus worden alle onderwerpen behandeld die worden getoetst bij de STIPEL certificatietoets. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidsaspecten, kennis van de normen en regelgeving en het veilig uitvoeren van bedieningshandelingen, veiligheidsmaatregelen en werkzaamheden aan de hand van werk- en bedieningsplannen.

  Lesprogramma
  Dagopleiding, verdeeld over meerdere weken en bestaande uit theorie- en praktijklessen. Deze cursus verschilt vande driedaagse nascholingscursus omdat er een extra dag ingepland is om kennis te maken met de praktijkinstallatie. Voor deelnemer die bekend zijn met onze praktijkinstallatie volstaat de driedaagse cursus. Doorlooptijd 3 weken

Downloads

Contact