Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Nascholing: IV-WV Hoogspanning + laagspanning (4d) (H-IVWV-N)

 • De cursus bestaat uit 4 dagen en betreft de onderwerpen die getoetst worden bij de certificatietoets. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidsaspecten, kennis van de normen en regelgeving en het veilig uitvoeren van bedieningshandelingen, veiligheidsmaatregelen en werkzaamheden aan de hand van werkplannen en bedieningsplannen.
  Dagopleiding, verdeeld over meerdere weken en bestaande uit theorie- en praktijklessen. Doorlooptijd 3 weken.

Doelen

 • Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer:
  • kennis van en inzicht in relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties;
  • kennis van de taken en verantwoordelijkheden van de Installatie- Werkverantwoordelijke zoals vastgelegd in de NEN 3140 en 3840.
 • Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • elektrotechnische risico's vermijden die kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam en vlambogen door kortsluiting;
  • beoordelen op welke wijze en met welke hulpmiddelen bedienings-en veiligheids handelingen moeten worden uitgevoerd; en deze handelingen uitvoeren aan de hand van werk- en bedieningsplannen;
  • gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen en toepassen om werkgebieden veilig te stellen;
  • Werk- en bedieningsplannen uitschrijven.
Soort Face-to-face-training
Duur 4 dagen De cursusdatum die u op de Dates and Registration pagina ziet is de startdatum van de Certificeringscurus.
Meestal worden de volgende theoriedagen met een week tussenpauze gegeven.
De praktijk wordt afhankelijk van het aantal deelnemers later afgestemd.
Meer info over de geplande cursusdata vindt u bij Trajectdata en (deel) overzicht.
Taal nl

Doelgroep

 • Installatie- Werkverantwoordelijke Nascholing HS/LS)
  Personen die conform NEN 3140 / 3840 over de aanwijzing Installatie- Werkverantwoordelijke beschikken en aan de verplichte nascholingseis willen voldoen.

Inhoud

 • De onderwerpen in deze cursus zijn:
  • ARBO wetgeving en de normen NEN 3140 en 3840
  • taken en bevoegdheden van de Installatie- Werkverantwoordelijke
  • het lezen en interpreteren van elektrische schema's
  • het schakelen in hoog- en laagspanningsinstallaties
  • het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen
  • opbouw en functie van hoog- en laagspanningsinstallatie
  • werk- en bedieningsplannen

Vereiste voorwaarden

 • elektrotechnische kennis op MBO web 4 niveau en praktijkervaring met werkzaamheden in elektrische installaties.

Opmerking

 • STIPEL examen
  Het programma is volledig afgestemd op de eisen die staan beschreven in de STIPEL certificatieschema's voor de Installatie- Werkverantwoordelijke hoog- en of laagspanning.
  Zie hiervoor http://www.stipel.nl/elektrotechniek
  Het deelnemen aan het STIPEL-examen is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen.
  De kosten voor het examen zijn niet inbegrepen. Examenkandidaten dienen zich separaat op te geven voor het STIPEL examen.
  Zie hiervoor de site van IBEX onder downloads: http://diensten.kiwa.nl/bouw/examens-basis-stipel

  Gecombineerde examen hoog-laagspanning
  Siemens Training richt zich op de eerste plaats op personen die worden aangewezen voor hoogspanningsinstallaties. Gezien de overlap in de certificatieschema's voor hoog- en laagspanning en de wijze waarop in deze cursus de onderwerpen worden behandeld wordt deelname aan het gecombineerde examen hoog- laagspanning aanbevolen.

Prijs

2.450 EUR

Downloads

Contact