Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

SENTRON 3WL Air Circuit Breaker Service and Maintenance (LV-CBSERV)

 • De deelnemers leren de opbouw, functies en de bediening van de SENTRON 3WL open vermogensautomaat.

Doelen

 • De deelnemers leren de opbouw, functies en de bediening van de SENTRON 3WL open vermogensautomaat. Het zwaartepunt van de cursus ligt bij de uitwisseling van praktijkgerichte productkennis. Met als doel om service- en onderhoudsdiensten en installatieverantwoordelijken in staat te stellen de 3WL vermogensautomaten te bedienen, inspecteren, onderhouden en zichzelf bekend te maken met het uitwisselen of ombouwen van toebehoren en onderdelen.
Soort Face-to-face-training
Duur 3 dagen
Taal nl

Doelgroep

 • - Installatieverantwoordelijke( IV ),
  - Service en onderhoud personeel,
  - Paneelbouwers.

Inhoud

 • De onderwerpen in deze cursus zijn:
  - Inleiding, overzicht en basisprincipes van laagspanningsschakelaars.
  - Opbouw, functionaliteiten en bediening van de 3WL open vermogensautomaat.

  Omvangrijk praktijkdeel waarbij de deelnemers de verschillende componenten in- en uitbouwen zoals:
  - Het uitwisselen en uitlezen van de ETU (elektronische beveiliging).
  - Het inspecteren en uitwisselen van de hoofdcontacten.
  - Ombouw van toebehoren zoals in en uitschakelspoelen en/of veerspanmotor.

  Verdere onderwerpen in deze cursus zijn:
  - De werking van de elektronische beveiliging: hoe deze in te stellen en selectiviteitevaluatie
  - Testopties van de 3WL vermogensautomaat
  - Communicatie mogelijkheden
  - Beschikbare ondersteuning vanuit Siemens

Opmerking

 • Praktijk training in kleine groepen tot 5 personen. Afwijking mogelijk in overleg.

Prijs

1.750 EUR

Downloads

Contact