My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Beheerder Brandmeld- & Ontruimingsalarm installaties Theorie deel (BT-BBMI-T)

 • Kennis om aangewezen te worden als Beheerder Brandmeldinstallatie zoals vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 2654-1 voor brandmeldinstallaties.

Objectives

 • Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als Beheerder Brandmeldinstallatie zoals vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 2654-1 voor brandmeldinstallaties. Leerpad.
 • De deelnemer kent:
  • de taken van de Beheerder Brandmeldinstallatie
  • de opbouw en componenten van de brandmeldinstallatie
 • De deelnemer kan:
  • periodieke controles uitvoeren
  • 1e lijns preventief- en correctief onderhoud verrichten
  • gegevens in het logboek registreren en rapporteren
  • instructies geven aan derden over het gebruik van ruimten
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language nl

Target Group

 • Personen, die door de gebruiker van de Siemens brandmeld-installatie van het type Sinteso, Algorex, Cerberus Pro en FC10 serie zullen worden aangewezen als Beheerder Brandmeldinstallatie.
  (Dit is de 1e Theoriedag).

Content

 • Onderwerpen in de cursus:
  • basis brandwetgeving
  • de NEN 2654-1 met betrekking tot de taken van de Beheerder Brandmeldinstallatie.
  • bediening brandmeldcentrale (oefen centrales Sinteso, Algorex, CerberusPro en FC10-xx aanwezig)
  • de brandmelders
  • taken van de Beheerder Brandmeldinstallatie, zoals periodieke controle, preventief onderhoud, lokaliseren van storingen en bediening centrale
  • praktische oefeningen aan de brandmeldinstallatie

Prerequisites

 • Algemene (technische) kennis op LBO-niveau.

Note

 • Cursusduur 2 dagen: Tussen de eerste en tweede bijeenkomst ligt een periode van 3 weken. Meld u daarom ook aan op een examen/praktijk dag.
  In deze periode wordt van de deelnemer verwacht dat de examenstof aan de hand van opdrachten wordt bestudeerd en dat praktijkopdrachten worden uitgevoerd. De cursus wordt maandelijks door ons verzorgd.

 • Examen: Op de tweede cursusdag wordt een schriftelijk examen afgenomen, onder auspiciën van het NIBHV. Tot het examen behoren zeven opdrachten, die in de periode tussen de tweebijeenkomsten aan de eigen brandmeldinstallatie moeten worden uitgevoerd. Deelname aan het schriftelijk examen is alleen mogelijk als uitwerkingen van deze opdrachten vóór de tweede bijeenkomst zijn ingeleverd.

 • Opmerking. 1:
  De praktijk wordt beoefend op de brandmeldcentrale van het type Sinteso FC20, Algorex, Cerberus Pro en FC10 serie.
 • Opmerking. 2:
  Neem voor verdere informatie contact op met Siemens Training, telefoon 070 - 333 3900
 • Opmerking. 3:
  De cursusprijs is voor 2 dagen (Theorie en Praktijk/examen)

 • Bij wijziging of annulering van uw aanmelding binnen 10 werkdagen voor aanvang van de 1e trainingsdag brengen wij het volledige cursusbedrag in rekening. Bij wijziging of annulering van uw aanmelding voor de 2e trainingsdag (Praktijk+examen) binnen 10 werkdagen voor aanvang brengen wij EUR 300,- in rekening voor de gemiste trainingsdag.
 • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

 • Vermeld bij aanmelding uw Siemens installatienummer in het veld Notitie. U vindt het installatienummer op de sticker op uw brandmeldinstallatie, bijv. 80/1234.001

Fee

575 EUR

Downloads

Contact