Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

|
  1. General Terms and Conditions for SITRAIN

SITRAIN için Genel Hüküm ve Koşullar

1. Genel Hükümler

Müşteri, Siemens Aktiengesellschaft’ın bölümü olan Siemens Dijital Endüstri Akademi’den SITRAIN personal (yerinde, sınıfta eğitim) ve SITRAIN Access (dijital eğitim teklifi) hakkında Genel Hüküm ve Koşullar (buradan itibaren “GHK” olarak anılacaktır) uyarınca ürünler (donanım ve yazılım) ve hizmetler satın alabilir. Bu ürünler ve hizmetler için kapsam, kalite ve tüm koşullar ve bu paragrafta atıfta bulunulan koşullar, yazılı ek anlaşma ve uygulanabilir olduğu derece SITRAIN Access için kullanım koşulları işbu GHK ile açık şekilde tanımlanmıştır. Bu GHK’lar Siemens Aktiengesellschaft ile verilen siparişler için özel olarak geçerlidir; Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilen siparişler bu GHK’lar ile birlikte teklifde yer alan özel hüküm ve koşullara tabidir

İşbu GHK’larda aksi belirtilmemişse, aşağıda yer alan hüküm ve koşullar kendi mevcut versiyonlarında ikincil olarak uygulanır:

  1. Ek olarak, elektronik online sipariş doldurma süreci esnasında sağlanmışsa, elektronik sipariş doldurma hükümleri geçerli olur;

2. Rezervasyonlar

SITRAIN personal için, müşteri müstakil kurslara rezervasyon yapabilir. SITRAIN access ise abonelik olarak sunulmaktadır. Abonelik dönemi esnasında, müşteri SITRAIN access dahilinde yayınlanan tüm eğitim kurs/tekliflerini kullanabilir. Genel abonelik teklifine ek olarak, SITRAIN Access altında müstakil kurslara da kayıt yapılabilir.

İstenirse ve asgari beş (5) aktif çalışanı için, müşteri, Siemens danışmanından bir grup hesabı açmasını talep edebilir. Bunu yapmak üzere müşteri bir çalışanını, yetkili bir temsilci için gerekli tüm yetkileriyle donatılmış bir yetkili temsilci olarak atamalıdır. Bu temsilci, müşterinin tüm çalışanları için rezervasyon yapabilir ve eğitim geçmişlerini görüntüleyebilir. Temsilci, SITRAIN access aracılığıyla doğrudan çalışanlarına kurs atayabilir. Şayet müşteri talebi üzerine bir grup hesabı oluşturulursa, müşteri, temsilcinin grup hesabına, özellikle veri koruma yasaları ve yönetmelikleri de dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uygun olarak erişmesini sağlamaktan da sorumlu olacaktır. Siemens, temsilciye atanan çalışanları bilgilendirecektir. Hatalı bir görevlendirme yapılması halinde müşteri Siemens'i derhal bilgilendirecektir.

3. Ücretler ve Ödemeler

Fiyatlar, paketleme ve nakliye hariç olmak üzere hizmetlerin verildiği tarihte geçerli olan, satış vergisinden önce € (Euro) veya Türk Lirası (TRL) cinsinden belirtilir. Yurtdışında müşteri talebi üzerine kursun verilmesinden dolayı kanıtlanmış ek harçlar ya da vergiler olması durumunda, bunlar ayrıca ücretlendirilecektir.

SITRAIN Personal: Standart kursların fiyatları, ayrı ayrı Türkiye için geçerli Siemens “SITRAIN” Eğitim Teklifinde (www.siemens.com.tr/sitrain) belirtilir ve katılımcı başına gösterilir. Müstakil eğitimler de dahil olmak üzere müstakil kursların ücretleri ilgili müstakil sözleşmede belirtilmiştir.

Siemens, makul ücret değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar ve teslimat sırasında geçerli olan bu fiyatları tahsil eder. Bu durum, sözleşmenin sona ermesinden sonraki dört ay içinde sunulan hizmetlere ait fiyat artışları için geçerli değildir.

Konaklama, kalacak yer, yiyecek, bakım ve seyahat masrafları kurs fiyatlarına dahil edilmemiştir.

SITRAIN Access (dijital eğitim teklifi) teklifleri, Türkiye için geçerli Siemens “SITRAIN” Eğitim Teklifinde (www.siemens.com.tr/sitrain) sırasıyla belirtilmiştir. Sadece Türkiye’de oturma yeri veya ikametgahı olan müşteriler için ve müstakil eğitim kurslarına rezervasyon hariç düzenli olarak bir yıllık bir periyotlar olarak geçerlidir. Şayet müşteri bölgesel kısıtlamayı ihlal ediyorsa (başka bir ülkeden katılıyorsa), Siemens ön ödeme tutarlarını iade etmeksizin kullanıcının hesabını kilitleme hakkına sahiptir.

Faturalar, faturada belirtilen bir hesaba banka havalesi ile faturanın alınmasından itibaren 30 gün içinde kesintisiz olarak ödenecektir.

Müşterinin ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düştüğü ya da bu sözleşmeye göre diğer yükümlülükleri yerine getirmediği ya da zamanında yerine getirmediği durumlarda, Siemens, işbu sözleşme kapsamında borçlu olunan hizmetleri vermeyi reddedebilir.

Müşteri yalnızca itiraz edilmemiş veya nihayetinde karara bağlanmış taleplerde bulunabilir veya bu taleplere dayanarak muhafaza hakkını iddia edebilir. Dahası, müşteri yalnızca doğrudan bu sözleşmeyle ilgili olan talepler için muhafaza hakkını kullanma hakkına sahiptir.

4. Siemens’in Hizmetleri ve Değişiklik Yapma Hakkının Saklı Tutulması

Siemens, hizmetleri kendisi verme ya da altyükleniciler tarafından verilmesini sağlama hakkına sahiptir.

SITRAIN Personal için Siemens hizmetleri şunları kapsamaktadır:

(i) Kursun yürütülmesi;

(ii) Kursa ilişkin belgelerin sağlanması;

(iii) Gerekli araçların sağlanması; ve

(iv) Kurs katılımı için katılım konfirmasyon yazısı gönderilmesi.

 

SITRAIN Access için Siemens hizmetleri şunları kapsamaktadır:

(i) Abonelik süreci içinde SITRAIN Access eğitim platformuna erişim;

(ii) Kayıt olunan ders ünitelerine (eğitimlere) erişim;

(iii) Ders ünitesinin tamamlanmasını takiben katılım doğrulamanın belgelendirilmesi;

(iv) İlgili ders ünitesine dahil edilmişse, belgelerin indirilmesinin sağlanması.

 

Siemens tarafından verilecek kurslar bir servis hizmetidir ve genel bir kural olarak somut bir başarı borcu söz konusu değildir.

Siemens, eğitim kurslarının içeriğini önceden haber vermeksizin mevcut teknolojiye uyarlama hakkını açıkça saklı tutar. Bu, müstakil durumlarda kurs tanımlarında farklılıklara yol açabilir. Siemens ayrıca, bu gibi durumlarda eğitim kurslarının genel özelliklerinin korunması koşuluyla, içeriğe ilişkin diğer küçük değişiklikler (örneğin, öğretmenlerin/eğitmenlerin değiştirilmesi gibi) yapma hakkını saklı tutar. Müşteri, belirli bir öğretmen veya eğitmen tarafından verilen eğitim kurslarını seçme hakkına sahip değildir.

Siemens, SITRAIN Personal için sırasıyla sipariş edilen kursları Siemens tarafından sağlanan eğitim merkezlerinde gerçekleştirecektir.

Siemens, müşterinin talebi üzerine, kursları müşterinin kendisine ait olan veya kiralık tesislerinde de gerçekleştirebilir. Bu durumda, mevcut GHK’ya yapılacak değişiklikler kabul edilebilir. Böylesi bir durumda, müşteri, Siemens tarafından sağlanmadıkları sürece, bilgisayarlar ve sunum ortamı gibi altyapıyı sağlamaktan sorumlu olacaktır. Siemens, gerekli altyapıyı önceden müşteriye bildirecektir.

Şayet müşterinin sistemleri kurslar için kullanılıyorsa, kendi verilerini ve programlarını kaybolma, imha veya hasardan korumak için uygun ve yeterli güvenlik önlemlerini almak müşterinin sorumluluğudur.

Eğitim kursları kapsamında müşteri tarafından kullanılan veya müşteriye sağlanan örnek uygulamalar, örnek veri setleri veya simülasyonlar eğitim amaçlı oluşturulmuştur ve ücretli (ödenebilir) bir ürünün düzenli testlerine ve kalite testlerine tabi değildir. Bu örnek uygulamaları, örnek veri setlerini veya simülasyonları eğitim ortamının dışında kullanmak müşterinin kendi sorumluluğundadır ve müşteri fonksiyonlarını test etmek ve kendi tesisine uyarlamak zorundadır.

5. SITRAIN access için Özel Hükümler

Müşteri, SITRAIN access’de bir hesap açtığında, Siemens müşteriye devredilemez, alt lisanslandırılamaz, zaman sınırlı ve iptal edilebilir bir erişim ve kullanım hakkı verecektir. Bu hizmet kullanma hakkı yalnızca son kullanıcı olarak müşterinin kendisi veya çalışanları (yetkili kullanıcılar) tarafından dahili amaçları için kullanmak amacıyla verilir. Siemens, makul bir işlem süresinden sonra, müşterinin talebi üzere yetkili kullanıcılara erişim kimlik bilgileri sağlayacaktır. Her yetkili kullanıcı için özel bir hesap sağlanacaktır. Yetkili kullanıcılar giriş verilerini/şifrelerini devredemezler. Devredilmesi durumunda ise Siemens, önceden ödenmiş tutarları iade etmeksizin hesabı kilitleme hakkını saklı tutar.

Siemens, ticari olarak makul çabalara ve operasyonel (bakım ve güvenlik gibi) gereksinimlere bağlı olarak SITRAIN Access’e erişim sağlayacaktır. Gerekli kesinti süreleri SITRAIN access web sitesinde, makul ve mümkün olabildiği ölçüde erken bir bildirim ile duyurulacaktır. SITRAIN access’e erişimin sağlanamaması durumunda Siemens, erişimi düzeltmek adına ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Bu tür bir düzeltmenin yapılması makul bir süre veya ticari olarak makul çabalar içinde mümkün değilse, SITRAIN erişimi sona erdirecek ve ön ödenen ücretin kalan abonelik süresi ile orantılı orandaki kısmının iadesini yapacaktır. Başkaca önlemler hariç tutulmuştur.

Siemens, SITRAIN Access’in genel özellikleri öğrenme platformu devam ettiği ve işlevselliği veya güvenlik özellikleri bozulmadığı sürece SITRAIN Access’i herhangi bir zamanda değiştirme, özellikle de müstakil özellikleri modifiye etme hakkını saklı tutar. Mevcut abonelikler için Siemens, hizmeti yalnızca (i) yasal gereklilikler; (ii) Siemens'in altyüklenicileri tarafından verilen hizmetlerde değişiklikler; (iii) SITRAIN access’in sağlanması için hizmetleri önemli olan altyüklenicilerle ilişkimizin sona ermesi; (iv) güvenlik riskleri durumlarında azaltılabilir veya durdurabilir. Siemens, bu değişiklikten en az 15 gün önce işlevsel herhangi bir maddi azalma veya devam etmeme hususlarında müşteriyi bilgilendirir ve müşteri, değişikliğin geçerlilik tarihine kadar hizmeti sonlandırabilir. Bir hizmetin bu şekilde feshedilmesi veya sonlandırılması durumunda Siemens, kalan hizmet süresi için orantılı olarak geçerli hizmet için ön ödemeli tutarını iade edecektir.

Müşteri, hesabı dahilinde gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumludur ve yetkili kullanıcılarının hesaplarını SITRAIN access için aşağıdaki gereksinimlere uygun şekilde kullanmasını sağlamak zorundadır: Özellikle, yetkili kullanıcılar hesabı (i) yasalara aykırı veya hizmetleri barındıran sağlayıcının hizmetlerinin, ağının, sistemlerinin ve/veya tesislerinin kullanımına zarar veren veya bunlara müdahale eden faaliyetler; (ii) bilerek herhangi bir tehditkar, ihlal edici ya da saldırgan mesajı depolama, işleme, yayımlama veya spam / e-posta / usenet’in kötüye kullanımı veya herhangi bir tarafın gizlilik ihlali, fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlal etme; (iii) müşterinin dahili kullanımı dışındaki herhangi bir amaç için, özellikle bir hizmet bürosu, dış kaynak kullanımı, kiralama, alt lisanslama veya zaman paylaşımı amacıyla veya tek bir kullanıcı hesabının herhangi bir amaçla birden çok kullanıcı tarafından kullanılmasına müsaade etme; (iv) Siemens'in veya Siemens'in altyüklenicisinin güvenlik önlemlerini atlatmayı amaçlayan her türlü faaliyeti gerçekleştirme durumlarında kullanamaz. Siemens, gerektiğinde giriş verilerini Siemens'in takdirine bağlı olarak değiştirebilir. Yukarıdaki gerekliliklerden herhangi birinin ihlali halinde, Siemens ilgili kullanıcı hesabını engelleme hakkına sahiptir ve ihlal tüm müşteri hesabını ilgilendiriyorsa, ön ödemeli tutarları iade etmeksizin sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Müşteri, SITRAIN access’in kullanımı için internet bağlantısını ve uygun bağlantıyı sağlamaktan ve idame ettirmekten kendi hesabına sorumludur.

SITRAIN Access için sipariş edilen abonelik süresinin sona ermesinden sonra, taraflardan biri abonelik süresinin bitiminden üç (3) ay önce yazılı bildirimde bulunmadığı takdirde abonelik süresi otomatik olarak bir yıl daha yenilenir. Abonelik süresinin sona ermesiyle SITRAIN Access’e başkaca erişim izni verilmez. Müşteri, fesih tarihinden önceki süre boyunca sağlanan tüm belgeleri (örn. kılavuzlar veya sertifikalar) güvenceye almalıdır (kendi bilgisayarına indirmek gibi).

Siemens, maliyet artışı, altyapı veya ücretlerin maliyetlerinin artması, özellikle toplu olarak kabul edilen ücretlerin artması veya teklifin önemli ölçüde genişletilmesi nedeniyle SITRAIN access ücretlerini yıllık olarak 1 Ekim’de geçerli olacak şekilde artırma hakkını saklı tutar. Ücretlerin artırılması, yürürlüğe girmeden en az üç (3) ay önce ilan edilecek, böylece müşteri bu durumda bir önceki paragraf uyarınca fesih hakkını muhafaza edecektir.

6. Kurs Tarihleri ve Zamanları

6.1 Standart kurslar için tarihler ve saatler Siemens’in internet sitesinde güncel olarak açıklanır (www.siemens.com.tr/sitrain).

SITRAIN access için canlı kursların/yayınlar tarihleri Siemens’in internet sitesinde bulunabilir (internet adresi: www.siemens.com/sitrain-access ).

6.2 Müstakil eğitimler ile beraber müstakil kursların tarih ve saatleri Siemens ve müşteri arasında karşılıklı olarak belirlenip kararlaştırılabilir.

7. Siemens Tarafından Kursların İptali

7.1 Siemens, (örnek olarak) bir kursu ekonomik olarak yürütmek adına gerekli minimum katılımcı sayısına ulaşılamamışsa ya da eğitmenin hastalanması ya da Siemens'in sorumlu olmadığı başkaca teknik nedenlerden (Örn. Bozuk eğitim deney seti, vb.) ötürü kursun yürütülememesi durumunda kursları iptal etme hakkını saklı tutar. Siemens, kursu iptal etmeden önce, kursu vermek için uygun başka bir eğitmen bulma ya da mümkünse başka bir tarih ve saate ertelemek adına çaba gösterecektir. Siemens kursların iptali durumunda müşterileri derhal haberdar edecektir.

7.2 Şayet Siemens bir kursu iptal ederse, müşteri iptal edilen kurs için peşin ödenen ücretini iade alacaktır. Kursun iptali ile ilgili başka talepler veya haklar hariç tutulur. (Uçak ve diğer yolculuk bilet masrafı, otel konaklama rezervasyonu, vize harcamaları gibi)

8. Müşteri Tarafından İptal

SITRAIN personal:

Müşteri, mutabık kalınan kursun başlamasından önce herhangi bir zamanda sözleşmeyi yazılı olarak iptal edebilir.

Kursun başlangıç tarihinden önceki 7 iş günü içinde yapılan iptallerde eğitim tutarının %25’i faturalandırılacaktır.

İptal en az 7 iş gününden önce bildirilirse iptalden dolayı müşteriden bir ücret alınmayacaktır.

Bir katılımcı önceden iptal bildirimi olmadan kabul edilen bir kursa katılmazsa, sipariş değerinin % 100'ü tahsil edilecektir.

Herhangi bir zamanda bir eğitim kursu sonlandırılabilir. Bu durumda, Siemens, sipariş değerinin %100'ünü tahsil edecektir.

SITRAIN Access:

Müşteri, anlaşmayı yazılı şekilde herhangi bir zamanda iptal edebilir. Bu durumda da Siemens sipariş değerinin %100’ünü faturalı tahsil edecektir.

9. Kullanılmayan Hizmetler

9.1 Kullanılmayan kurslar, sipariş onayından sonra on iki (12) ay içinde ücret iade talebi olmaksızın kaybedilecektir.

9.2 Müşteri, kursları müşterinin gerektiğinde erişebileceği bir plan şeklinde satın alırsa, derslerin yürütülmesi sadece ilgili sözleşme yılında talep edilebilir ve müteakip sözleşme yıllarına aktarılamaz.

9.3 Önceki sözleşme yıllarına ait kullanılmayan kursların iadesi yapılmayacaktır.

10. Telif Hakları

10.1 Siemens, müşteriye verilen veya kurslar sırasında müşteriye sunulan donanım ve yazılım ürünlerini, sadece eğitim amaçlı olarak, modifiye etmeden ve münhasır olmayan bir şekilde kullanma hakkını vermektedir.

Almanya Telif Hakkı Yasası (UrhG) Kısım 69 durumu dışında, müşteri eğitim amacıyla sağlanan bu yazılım ürünlerini çıkaramaz, ters mühendislik işlemleri uygulayamaz, tercüme edemez, kopyalayamaz veya çevrimiçi içerik kopyalayamaz, program parçalarını çıkaramaz veya başkaca onaylanmamış bir şekilde kullanamaz.

Çevrimiçi içeriğin yanı sıra müşteriye verilen belgeler ve kurs dokümanları (bundan böyle “belgeler” şeklinde anılacaktır) yalnızca o müşterinin kişisel kullanımına yöneliktir. Belgeler, bir bütün olarak veya parçalar halinde müşteri tarafından çoğaltılamaz, yeniden yazdırılamaz veya tercüme edilemez. Müşterinin, belgelerin içeriğini yayınlayamaz veya belgelerden ticari olarak nemalanmasına izin verilmez. Çevrimiçi içerik kopyalanamaz.

10.2 Ders ve içeriklerin teybe alınması, filme alınması, fotoğraflanması veya başka bir şekilde kaydedilmesine yalnızca Siemens'in ön onayı ile izin verilir.

11. Güvenlik Düzenlemeleri

Kurs katılımcıları, Siemens'in işyerlerinde veya diğer eğitim yerlerinde yürürlükte bulunan güvenlik ve kaza önleme düzenlemelerini ve özellikle orada geçerli olan erişim düzenlemeleri de dahil olmak üzere güvenlik düzenlemelerini gözetmekle yükümlüdür. Genel bir kural olarak, kurs katılımcıları tarafından getirilen veri taşıyıcıları (USB hafıza kartları, v.s.) eğitim merkezinin bilgisayarlarında kullanılamaz.

Müşteri, kurs katılımcılarının Siemens'in güvenlikle ilişkili talimatlarını gözetmesini sağlayacaktır.

12. Tüketicilerin Cayma Hakkı

12.1 Müşteri siparişi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi kapsamındaki şekliyle tüketici olarak verirse, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden bu sözleşmeden cayabilir Cayma süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gündür. Bu cayma hakkını kullanmak üzere, müşteri Siemens - Sanayi ve Ticaret A.Ş., Esentepe Mahallesi, Yakacık Caddesi No:111, Kartal, İstanbul, TÜRKİYE, e-posta: egitim.tr@siemens.com  - adresinden bu sözleşmeyi sınıflandıracak bir bildirim şekliyle (ör. normal posta, faks veya e-posta)  cayma kararını bildirir.

Cayma süresini gözetmek adına, müşterinin cayma süresi sona ermeden hemen önce cayma bildirimini göndermesi yeterlidir.

12.2 Caymanın Neticeleri

Şayet müşteri bu sözleşmeden cayarsa, Siemens'in teslimat masrafları da dahil olmak üzere Siemens'in müşteriden aldığı tüm ödemeleri (müşterinin, Siemens tarafından sunulan en düşük maliyetli standart teslimat şeklinden farklı bir teslimat şekli seçmesi nedeniyle oluşan ek masrafların istisnası ile) gecikmeksizin ve Siemens'in bu sözleşmenin cayma bildirimini aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde müşteriye geri ödemesi gerekecektir. Geri ödeme için Siemens, müşteri ile açıkça farklı bir şekilde anlaşmadıkça, müşterinin orijinal işlem için kullandığı ödeme şeklini kullanacaktır; hiçbir durumda bu geri ödeme için müşteriden ücret alınmayacaktır.

Müşteri, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkını kullanamaz.

13. İhracat Kontrol Hükümleri

Şayet müşteri (kullanıcılarının her biri dahil), Siemens tarafından sağlanan bilgi, yazılım ve belgeleri üçüncü bir tarafa aktarırsa, müşteri yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası (yeniden-) ihracat kontrol düzenlemelerine uyacaktır.

Böyle bir aktarım durumunda müşteri, Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (yeniden) ihracat kontrol düzenlemelerine uyar.

Ulusal veya uluslararası dış ticaret veya gümrük şartlarından kaynaklanan herhangi bir engel veya herhangi bir ambargo veya diğer yaptırımlardan dolayı böyle bir ifanın önlenmesi durumunda Siemens bu sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlü değildir.

Müşteri, kendisi veya kullanıcıları tarafından hasıl olan, ihraç kontrol yönetmeliklerinden ya da bunlara uymamaktan ileri gelen herhangi bir iddia, işlem, eylem, ceza, kayıp, maliyet ve zarardan ve zarara karşı kendisi tazminat ödeyecek ve Siemens’i hasarsız tutacaktır. Müşteri, kendisinin ya da herhangi bir kullanıcısının hatasından kaynaklanmaması hali dışında buradan doğan tüm kayıpları ve masrafları Siemens’e tazmin edecektir. Bu hüküm ispat yükünde bir değişikliği ifade etmez.

Müşteri konumunu, mevcut ikametgahını veya coğrafi konumunu gizleyemez. Müşterinin veya kullanıcılarının herhangi birinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda Siemens, ön ödemeli tutarları iade etmeksizin ilgili hesabı kilitleme hakkına sahiptir.

 

İşbu GHK Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olup metinler arasında bir çelişki olması halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.

İletişim