Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

SBF110:8, Regler för brandlarm och utrymningslarm (BRA-01)

  • Föreläsning om Brandskyddsföreningens regler för automatisk brandlarmanläggning SBF110:8 samt projekteringsövningar.

    Vid utbildningen krävs att deltagaren innehar ett abonnemang hos Brandskyddsföreningen för berört regelverk. Kontakta Mats Andersson ( andersson.mats@siemens.com ) för behörighet/ tillgång. Senast 14 dagar innan utbildningen

Beskrivning/mål

  • Deltagarna skall efter utbildningen förstå bakgrund, syfte och nytta med brand och utrymmningslarm, förstå skillnader mellan brandlarm och utrymningslarm, få förståelse för den initiala processen med kravställare och innehållet i en utförandespecifikation.
  • Deltagarna skall även få grundläggande kunskap i uppbyggnaden av regelverket gällande bl.a. projektering, planering, installation, uppstart, konfigurering, färdigställandekontroll, besiktning samt användning och skötsel.
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Personer som i sitt arbete behöver kunna regler för brandlarmanläggning inklusive utrymmningslarm med akustisk/optisk signal med dess innehåll, krav och tillämpning.

Innehåll

  • Utbildningen avser att ge grundläggande kunskap i Brandskyddsföreningen regler SBF110:8.Förutom genomgång av själva SBF-dokumentet diskuteras även bakgrund och tolkningar av dess innehåll.
  • Föreläsaren visar exempel från utförda anläggningar och besiktningar. Deltagarna får även enskilt och i grupp genomföra projekteringsövningar och diskutera sig fram till lämpliga lösningar. Kursansvarig Mats Andersson.

Förkunskaper

  • Grundutbildning - brandlarm eller motsvarande.

Pris

6 680 SEK

Nedladdningar

Utvärdering från deltagare

Vi ber alla deltagare att utvärdera genomförd utbildning. Nedan publiceras deltagarnas genomsnittliga resultat.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 av 5 för 20 i betyg)
Kontakt