Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Simatic WinCC Unified för PC, Avancerad kurs (TIA-UWCCPC)

 • SIMATIC WinCC Unified är ett nytt visualiseringssystem i Simatic TIA Portal. Systemet imponerar med inbyggda webbteknologier som introduceras för dig under denna utbildning. Du kommer också att lära dig om den höga graden av öppenhet genom högpresterande gränssnitt. Lär dig hur du använder WinCC Unified och den nya PC Runtime och få ett eget intryck av prestandan i det nya systemet.

Beskrivning/mål

 • Utbildningen är avsedd för deltagare som vill lära sig mer om WinCC Unified i SCADA-miljön. Utbildningen är en fortsättning till ”Simatic WinCC Unified & Unified Comfort Panels (TIA-UWCCM)” och du kommer att lära dig mer om inbyggda optioner och tilläggsoptioner utöver de grundläggande funktionerna i WinCC Unified PC Runtime.
 • Efter genomförd utbildning kommer du att kunna använda WinCC Unified PC Runtime med förtroende och skapa dina egna HMI-/Scada-projekt med WinCC Unified Engineering:
 • • Skillnaden mellan Unified Comfort Panels / WinCC Unified PC Runtime
 • • Multi-monitor-system
 • • Klient-/server-system (webbaserat) och anläggningskonfigurationer
 • • Webbaserad betjäning och övervakning
 • • Databaserad arkivering för stora datavolymer och rapportering
 • • Använda ”openness” i WinCC Unified
 • • Använda ”Technological plant hierarchy” i WinCC Unified
 • • Distribuerade anläggningskonfigurationer
 • Fördelar:
 • • Utbildning i det nya HMI-systemet WinCC Unified direkt från tillverkaren
 • • Skicklighet är mer än kunskap, efter avslutad utbildning har du behärskat WinCC Unified genom att öva på att utföra praktiska övningar
 • • Introduktion till nya HTML5-baserade WinCC Unified och möjlighet att få ditt eget intryck av prestandan
Typ Utbildning
Antal dagar 2 dagar
Språk sv

Målgrupp

 • Denna utbildning är för dig som har i uppgift att skapa och/eller ändra HMI-projekt i WinCC Unified PC Runtime. Utbildningen utökar de färdigheter du lärt dig i utbildningen ”Simatic WinCC Unified & Unified Comfort Panels (TIA-UWCCM)” och kommer att ge dig en hel del ny information så att du kan arbeta säkert med WinCC Unified and WinCC Unified PC Runtime.
 • • Programmerare
 • • Commissioning engineers
 • • Configuration engineers
 • • Underhållspersonal
 • • Servicepersonal
 • • Operatörer

Innehåll

 • • Systemöversikt
 • • Skillnaden mellan Unified Comfort Panels / WinCC Unified PC Runtime
 • • Skapa ett projekt och ladda till PC-station
 • • WinCC Unifieds klienter
 • • Databaserad loggning
 • • Rapportering
 • • Openness i WinCC Unified
 • • Anslutningar – OPC UA
 • • Anläggningshierarki – Objektorienterad anläggningsmodell
 • • Samarbete – Skapa distribuerade konfigurationer
 • • Plant Intelligence options
 • • WinCC Unifieds verktyg

Förkunskaper

 • Genomfört utbildningen ”Simatic WinCC Unified & Unified Comfort Panels (TIA-UWCCM)” alternativt ha motsvarande kunskaper.

Pris

15 300 SEK

Nedladdningar

Kontakt