Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande (BRA-04)

  • Vid utbildningen krävs att deltagaren innehar ett abonnemang hos Brandskyddsföreningen för berört regelverk. Kontakta Mats Andersson ( andersson.mats@siemens.com ) för behörighet/ tillgång. Senast 14 dagar innan utbildningen

Beskrivning/mål

  • Att ge kursdeltagarna baskunskaper och bakgrund till SBF 502:1
Typ Utbildning
Antal dagar 1 dag
Språk sv

Målgrupp

  • Tekniker, säljare, projektörer samt arbetsledare.

Innehåll

  • Grundläggande utbildning i SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande. Bakgrund och tolkning av dess innehåll. Genomgång av kapitel 5-13 samt praktisk ljudmätning och användning av utrustning för detta.

Förkunskaper

  • Grundläggande erfarenheter av utrymnings larm

Pris

0 SEK

Nedladdningar

Kontakt