Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Online: SIMATIC WinCC, System Course (ST-BWINCCS)

 • WinCC V7.x er et utprvød og kraftfult SCADA-system. Hvis du vil modernisere eller drive vedlikehold på ditt SCADA-system, eller rett og slett sette opp et helt nytt SCADA-system, lærer du basisfunksjonene på dette kurset.

Beskrivning/mål

 • SCADA-systemet(Supervisory Control and Data Acquisition) WinCC V7.x er utformet for visualisering og operatørkontroll av prosesser, produksjonsflyt, maskiner og fabrikker.
 • På dette kurset lærer man hvordan man bruker SIMATIC WinCC raskt og effektivt for sine applikasjoner.
 • Man blir også vist hvordan man logger meldinger og verdier, og utforming og implementering av hensiktsmessige logger. Man vil kunne bruke prosjekteringsfasen effektivt, takket være det man lærer om pålitelig bruk av systemet.
 • Etter kurset kan man:
  • Effektiv og pålitelig bruk av WinCC
  • Forstå og redigere SIMATIC WinCC-prosjekter
  • Optimal utforming av operatørens grensesnitt og selektiv bruk av "faceplates"
  • Opprette skjermnavigasjon og brukeradministrasjon
  • Implementering av loggkonsept for meldinger, alarmer og målte verdier
  • Gi tilgang til utvalgte verdier fra SIMATIC S7, vise de verdiene og videre prosessere disse verdiene i WinCC
  • Opprette brukerdefinerte skript
  • Forstå fordelene med åpenheten i WinCC
Typ Utbildning
Antal dagar 5 dagar Varighet 5 dager
Språk no

Målgrupp

 • Din oppgave er å opprette eog/eller redigere WinCC-prosjekter. Enten du er en som akkurat har begynt med eller allerede har sett litt av WinCC, dette kurset gjør deg i stand til å jobbe selvsikkert med WinCC
 • • Programmerere
 • • "Commissioning-ingeniører"
 • • "Configuring-ingeniører"
 • • Servicepersonale
 • • Vedlikeholdspersoner
 • • Servicepersoner
 • • Operatører

Innehåll

 •  
  • Systemoversikt over SIMATIC WinCC: for eksempel, oversikt over de forskjellige WinCC-lisenser og mulige systemkonfigurasjoner
  • Kommunikasjon med kontroller: Oversikt over mulige kotroller. konfigurasjon av en firbindelse med SIMATIC S7, oppsett av grenser for kommunikasjon og diagnosevalg
  • Opprettlese av merkelapper og grupper, arbeide effektivt med "Configuration Studio", interne og eksterne merkelapper og simulering av merkelappverdier
  • Editor for kryssreferanser
  • Fordeler og muligheter i TIA
  • Arbeide effektivt med "Graphics Designer"
  • Lage dynamiske objekter ved hjelp av tilknytning av merkelapper, konfigurasjonsdialog, dynamisk "wizard", animasjoner, dynamisk dialog. direkte kommunikasjon, direkte forbindelse, C-skript og VB-skript
  • Diagnose- og ytelsesretningslinjer for C-skript og VB-skript
  • Global Script Editor for brukerdefinerte funksjoner og skjermuavhengige aktiviteter
  • Brukeradministrasjon: WinCC-brukere og -grupper, godkjenningsnivåer
  • Faceplate-teknologi via skjerm med tag-prefix og via faceplate-typer
  • Logging av tag'er: Arkiver og arkivetag'er, arkivtyper. OnlineTrendControl
  • Logging av alarmer: Alarmeprosedyrer, alarmklasser og -typer, konfigurasjon av arkiv, alarmkontroll, systemalarm, statustag'er
  • Arkivering av data med "User Archives"(introduksjon)
  • Kommunikasjon med S7-1500 (med PLCSIM Advanced)
  • "Report Designer" for utarbeidelse av rapporter(introduksjon)
  • Dypere forståelse av innholdet i kurset gjennom praktiske oppgaver med SIMATIC S7-300 systemmodell

Förkunskaper

 • Basiskunnskap om automasjonsfaget

Övrig information

 • Kursmateriell er på engelsk
 • Påmelding gjøres på kurskalender senest 1 uke før kursstart

Pris

20 700 NOK

Nedladdningar

Kontakt