Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Sinumerik

Sinumerik

Testa dina kunskaper

Testa dina kunskaper och se om du har de grundläggande kunskaperna för våra utbildningar.

Här hittar du våra tester (en)

Typ och titel Språk Kurs-ID
Utbildning
Utbildning
NC-ONE-SK sv
sv NC-ONE-SK
Utbildning
Utbildning
NC-84SL-SK sv
sv NC-84SL-SK
Utbildning
Utbildning
840DSLSERF sv
sv 840DSLSERF
Utbildning
Utbildning
840DPLSLPG sv
sv 840DPLSLPG
Utbildning
Utbildning
840DPLSLPA sv
sv 840DPLSLPA
Utbildning
Utbildning
NC-84SLSIW sv
sv NC-84SLSIW
Utbildning
Utbildning
840DPLSERV sv
sv 840DPLSERV
Utbildning
Utbildning
SHOP TURN sv
sv SHOP TURN
Utbildning
Utbildning
SHOP MILL sv
sv SHOP MILL
Kontakt