Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Simotion programmering (MC-SMO-PM)

Beskrivning/mål

 • Utbildningen är grundläggande och vänder sig till de som programmerar, driftsätter och gör underhåll på maskiner, och som behöver kunna göra mindre programändringar samt felsöka med hjälp av Simotion Scout. Utbildningen ger grundläggande kännedom om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden av systemet och enklare programhantering. Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna utföra programmering, idrifttagning samt felsöka med hjälp av Simotion Scout. Deltagarna får även lära sig grundläggande drivteknik, kapacitet och funktion hos Simotion och Sinamics.
Typ Utbildning
Antal dagar 4 dagar
Språk sv

Innehåll

 • Simotion:
 • Grundläggande systemuppbyggnad av de olika plattformarna
 • Systemuppbyggnad för Simotion D (mer djupgående)
 • Programmering i språken Structured Text, MCC och FBD/LAD
 • Integration mellan drives och styrsystem
 • Praktisk diagnostisering samt felsökning
 • Sinamics S 120:
 • Genomgång av systemuppbyggnad och mjukvara
 • Praktisk idriftsättning samt felsökning

Förkunskaper

 • Simatic S7 programmering 1 och kunskap om drivsystem.

Övrig information

 • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar utförs på Simotion och Sinamics S120.
 • Denna utbildning hade tidigare förkortningen SIM/SIN120.

Pris

28 200 SEK

Nedladdningar

Kontakt