Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Byggnadstekniska lösningar Kunder
  2. TÄKK2 - Beskrivning

Symboler, språkbruk och SI-enheter (kompendium) (TÄKK2)

Beskrivning/mål

  • Kompendiet innehåller
    • symboler enligt gällande standarder SS-ISO och DIN. Även den gamla svenska VVS-standardens symboler beskrivs
    • språkbruk (terminologi) enligt gällande svensk standard med exempel och förklaringar
    • måttenheter enligt SI-systemet
Typ Utbildning
Antal dagar 0 timmar
Språk sv

Pris

175 SEK

Nedladdningar