Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Anläggningsskötarutbildning 2 dagar (KUN-01)

Beskrivning/mål

 • Att anläggningsskötare och ägare av automatiska brandlarmanläggningar ska ha kännedom om ansvar, skötsel av automatiska brandlarmanläggningar, hur man undviker onödiga larm och hur man arbetar med systematiskt brandskyddsarbete.
Typ Utbildning
Antal dagar 2 dagar
Språk sv

Målgrupp

 • Anläggningsskötare och ägare av automatiska brandlarmanläggningar.

Innehåll

 • Dag 1 omfattar både teoretiska och praktiska moment med bl a handhavandeutbildning på samma brandlarmsystem som kunden har i sin verksamhet.
  • Anläggningsskötarens ansvarsområde
  • Förebyggande brandskyddsåtgärder
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad
  • Regler och föreskrifter
  • Kontrolljournal och orienteringsövningar
  • Olika detektorers funktion och användning
  • Hur man undviker onödiga larm
  • Larmlagring och larmorganisation
  • Larmöverföring till räddningstjänst eller larmcentral
 • Dag 2 omfattar utbildning i systematiskt brandskyddsarbete för ägare och skötare av automatiska brandlarmanläggningar. Avsikten med dag 2 är att underlätta och vägleda i ägarens arbete med att uppfylla kraven i "Lagen om skydd mot olyckor" som trädde i kraft den 1 januari 2004.

Förkunskaper

 • Inga

Pris

6 450 SEK

Nedladdningar

Kontakt