Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Anläggningsskötarutbildning Inbrottslarm (KUN-02)

 • Teori varvat med praktiska övningar på den centraltyp som finns hos kunden.

Beskrivning/mål

 • Att ge anläggningsskötaren kännedom om;
  • anläggningsinnehavarens ansvar enligt Larmlagen och SSF´s regelverk.
  • praktisk träning i handhavandet av aktuella inbrottslarmsystem.
  • hur onödiga larm kan förebyggas.
  • risker samt följdverkningar av ett angrepp.
Typ Utbildning
Antal dagar 2 dagar
Språk sv

Målgrupp

 • Anläggningsskötare och anläggningsägare av Siemens inbrottslarmsystem/anläggningar.

Innehåll

 • Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment med bl a handhavandeutbildning och praktisk träning på liknande inbrottslarmsystem som kunden har i sin verksamhet samt:
  • Risker och följdverkningar av ett angrepp.
  • Onödiga larm.
  • Dokumentation.
  • Anläggningsägarens ansvar och skyldigheter.
  • Handhavandeutbildning.
  • Teknik.

Förkunskaper

 • Inga

Pris

0 SEK

Nedladdningar

Kontakt