Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Rekommenderade Nivåer Desigo CC utbildning

 

 

Dessa nivåer till vänster är vad som rekomenderas för perssoner med dom olika tjänsterna, varje nivå kommer ha ett prov som är obligatoriska för att kunna gå utbildning på nästa nivå.

 

 

Handhavande och Funktioner

Ledare, Säljare, Projektledare

Programmering och Driftsättning

Bid Engineers, Projekttekniker, Servicetekniker

Installation av programvara och avancerade funktioner

Leed Design, Senior Service tekniker

Online utbildningar

Kontakt