Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Building Technologies
  2. TÄKK8 - Beskrivning

HX-diagram (Mollier) (TÄKK8)

Beskrivning/mål

  • Kompendiet beskriver hur Mollierdiagrammet (h/x-diagrammet) är uppbyggt. Med ett antal exempel visas hur man använder diagrammet vid värmning, kylning, fuktning och avfuktning av luft samt vid blandning av luftflöden.
Typ Utbildning
Antal dagar 0 timmar
Språk sv

Pris

275 SEK

Nedladdningar