Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Certifieringsprogram-inom-Industrial-Networks

Siemens certifieringsprogram inom Industrial Networks

Siemens certifieringsprogram inom Industrial Networks

Inom ramen för vårt övergripande utbildningsprogram erbjuder vi utbildningar där du kan lära dig hur man kan utveckla och förbättra trådbundna och trådlösa datanät för industriella tillämpningar. Baserat på typiska krav inom industrin kommer vi att utveckla kundorienterade lösningar. Denna certifiering vill göra det möjligt för dig att planera och implementera vanliga industriella nätverk och ansluta dem till ett företagsnätverk. Vi följer den internationella Industrial Ethernet-standarden så nära som möjligt och använder därmed öppna och flexibla arkitekturer.

Siemens webbaserade grundutbildning för Industrial Networks (Siemens ITIN)

Denna webbaserade utbildningsmodul (utan certifikat) omfattar de grundläggande kunskaperna om Ethernet-baserade nätverk utan industriella specifikationer och heter Data communication with Industrial Ethernet (WT-IEOSI). Universellt giltiga tekniker, baserade på exempel från industrin, används för att underlätta förståelsen av innehållet. Denna webbaserade utbildningsmodul ger dig grundläggande kunskaper om industriella nätverk och bildar en kunskapsbas som gör det möjligt att delta i certifieringsutbildningar från Siemens Industrial Networks Education Program.
 

Image Siemens Certified Engineer för Industrial Networks (Siemens CEIN)

Siemens Certified Engineer för Industrial Networks (Siemens CEIN)

Inom detta certifieringsprogram kan du certifiera dig inom vart och ett av de tre ämnena trådbundna nätverk (switching och routing), trådlösa nätverk (IWLAN) och säkerhet. Du lär dig grundläggande kunskaper och färdigheter så att du kan planera, implementera och säkra vanliga industriella nätverk. När du har klarat certifieringsprovet får du ett certifikat som bevis på din kunskap inom det specifika området.

Kontakt