Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Utbildning egen personal inom SI
  2. Entrepenadjuridik

Entrepenadjuridik

Image

För utbildningar i entreprenadjuridik använder vi oss av ett externt företag som heter EGA som erbjuder möjligheten att gå öppna webbutbildning enligt listan på deras hemsida här, För att erhålla våra rabatter måste du vid beställning av utbildningen ange att du kommer från Siemens. EGA erbjuder även möjligheten att hålla specifika utbildningar för Siemens med ett minimum på 10 personer per tillfälle. Alla dessa utbildningar kan antingen genomföras via webbutbildning eller som lärarledd i klassrum.  

Kontakta Tomas Wahlström för mer info

Kontakt