Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Anläggningsskötarutbildning 1 dag enligt SBF 110:8 (KUN-00)

Beskrivning/mål

 • Att ge anläggningsskötaren kännedom om sitt ansvar samt god kunskap inom brandskydd.
Typ Utbildning
Antal dagar 1 dag
Språk sv

Målgrupp

 • Anläggningsskötare på automatiska brandlarmanläggningar.

Innehåll

 • Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment
  • Anläggningsskötarens ansvarsområde
  • Förebyggande brandskyddsåtgärder
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad
  • Regler och föreskrifter
  • Kontrolljournal och orienteringsövningar
  • Olika detektorers funktion och användning
  • Hur man undviker onödiga larm
  • Larmlagring och larmorganisation
  • Larmöverföring till räddningstjänst eller larmcentral

Förkunskaper

 • Inga

Pris

5 045 SEK

Nedladdningar

Utvärdering från deltagare

Vi ber alla deltagare att utvärdera genomförd utbildning. Nedan publiceras deltagarnas genomsnittliga resultat.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 av 5 för 2 i betyg)
Kontakt