Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Anläggningsskötarutbildning webb (Distans/Självstudier) (KUN-00 WBT)

 • Denna utbildning genomför du själv framför datorn, när du har anmält dig till utbildningen så kommer du inom 5 dagar få en länk från Brandsektionen där du kan starta din utbildning, efter genomförd utbildning får du ett certifikat från Brandsektionen länken är giltig i 3 månader från det att du har fått den på din mejl

Beskrivning/mål

 • Att ge anläggningsskötaren kännedom om sitt ansvar samt god kunskap inom brandskydd.
Typ Webbutbildning
Antal dagar 1 dag
Språk sv

Målgrupp

 • Anläggningsskötare på automatiska brandlarmanläggningar.

Innehåll

 • Denna utbildning genomför du själv framför datorn, när du har anmält dig till utbildningen så kommer du inom 5 dagar få en länk från Brandsektionen där du kan starta din utbildning, efter genomförd utbildning får du ett certifikat från Brandsektionen
 • Utbildningen innehåller
  • Anläggningsskötarens ansvarsområde
  • Förebyggande brandskyddsåtgärder
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad
  • Regler och föreskrifter
  • Kontrolljournal och orienteringsövningar
  • Olika detektorers funktion och användning
  • Hur man undviker onödiga larm
  • Larmlagring och larmorganisation
  • Larmöverföring till räddningstjänst eller larmcentral

Pris

5 000 SEK

Nedladdningar

Kontakt