Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Tillämpad reglerteknik steg 1 (TÄK00)

 • Denna utbildning är för Kunder

Beskrivning/mål

 • I den här fabrikatsoberoende grundkursen behandlar vi frågor som berör funktioner för värme och ventilation samt hur vi människor upplever komfort och inomhusklimat. Vi tittar även på hur P- och PI-regulatorer fungerar och hur de ska anpassas mot systemen. De vanligaste begreppen inom styr- och reglerteknik reder vi också ut.
 • Saker som också behandlas i kursen:
 • Människans energibalans - är vår uppfattning om inomhusklimatet endast beroende av lufttemperaturen eller påverkas vi av andra faktorer?
 • Begrepp och uttryck - vad är det för skillnad på styrning och reglering?
 • Systemsamverkan - hur påverkar en felinställd styrkurva hela huset?
 • Luftföringsprinciper och varför måste det vara omblandande luftföring på ventilationsaggregat utan mekanisk kyla?
 • Styrkurvor - finns det en optimal styrkurva som passar överallt?
 • Termostatventilen ska inte reglera rumstemperaturen, vad ska den då göra?
 • Det finns inga bra eller dåliga regulatorer, vad är det som bestämmer reglerresultatet?
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar .
Dag 1 09:45-16:00
Dag 2 08:15-16:00
Dag 3 08:15-15:00
Språk sv

Innehåll

 • Symboler och språkbruk samt SI-enheter
 • Styr- och reglerfunktioner för värmesystem
 • Värmeteknik och värmebalans
 • Reglerteknik - Allmänna grunder
 • Styr- och reglerfunktioner för luftkonditioneringssystem
 • Arbetsuppgifter och laborationer

Övrig information

 • Kursen utgör bas för deltagare till alla våra övriga utbildningar.

Pris

14 014 SEK

Nedladdningar

Utvärdering från deltagare

Vi ber alla deltagare att utvärdera genomförd utbildning. Nedan publiceras deltagarnas genomsnittliga resultat.

full starfull starfull starfull star half star (4,4 av 5 för 31 i betyg)
Kontakt