Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Desigo CC grundkurs (TDK61)

 • Denna utbildning är för Kunder
  Kursens huvudsakliga tyngdpunkt ligger på den dagliga driftkontrollen av värme och ventilation i byggnader, men även frånkoppling, övervakning och larmhantering av brandlarmssystem berörs.

Beskrivning/mål

 • Med den här kursen får du de kunskaper som behövs för den dagliga driftkontrollen och larmhanteringen i Desigo CC. Du ges också möjlighet att behärska Desigo CC som ett effektivt verktyg för att ha god kontroll på byggnadens driftstatus och automationssystemens funktionalitet.
 • Kursen bygger på att deltagarna arbetar med övningar i ett verkligt Desigo-system mot en simulerad anläggning. Övningarna genomförs i egen takt beroende på förkunskaper.
 • Deltagarna ska kunna bidra till minskade driftkostnader genom att
  • ha kännedom om system Desigo och dess funktionalitet
  • kunna behärska den dagliga hanteringen av Desigo CC
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar .
Dag 1 09:45-16:00
Dag 2 08:15-16:00
Dag 3 08:15-15:00
Språk sv

Målgrupp

 • Kursen vänder sig till dig som hanterar anläggning med Desigo CC fastighetsautomation.

Innehåll

 • Bildinnehåll och bildhantering i Desigo CC
 • Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, börvärden och viktiga parametrar
 • Larmhantering
 • Trend och historik
 • Loggbok
 • Analysverktygen Rapporter och Reaktioner

Förkunskaper

 • Deltagarna skall ha kunskaper motsvarande grundkurs Tillämpad reglerteknik steg 1 (TÄK00).

Pris

14 040 SEK

Nedladdningar

Utvärdering från deltagare

Vi ber alla deltagare att utvärdera genomförd utbildning. Nedan publiceras deltagarnas genomsnittliga resultat.

full starfull starfull starfull star half star (4,3 av 5 för 59 i betyg)
Kontakt