Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Byggnadstekniska lösningar Kunder
  2. Brand och Säkerhet

Brand och Säkerhet

Standardutbildningar

Typ och titel Språk Kurs-ID
Webbutbildning
Webbutbildning
KUN-00 WBT sv
sv KUN-00 WBT
Utbildning
Utbildning
KUN-00 sv
sv KUN-00

SBF110 ställer krav på på utbildning för Anläggningsskötare

Krav på kunskap och kännedom

-allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
-krav och regelverk för anläggningen.

Anläggningsskötaren ska ha teoretisk och praktisk kunskap om

-anläggningens funktion
-funktion och skötsel av ingående komponenter
-omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder
-anläggningens omfattning
-verksamheten i lokalerna som omfattas av anläggningen
-säkerhetsföreskrifter och övrigt brandskydd för lokalerna som omfattas av anläggningen
-att motverka onödiga larm.
-riskbedömningar som gör att förändringar måste göras i anläggningen.

Utbildning

Utbildning för krav enligt ovan ska minst omfatta 7 lektionstimmar om 45 minuter. Uppdaterande utbildningar ska genomföras i sådan omfattning att anläggningsskötarens kunskapsnivå upprätthålls. Detta bör ske med uppdateringsutbildning vart femte år.

Image Vi erbjuder även

Vi erbjuder även

  • Utbildning lokalt i era lokaler
  • Lån av övningscentral
  • Support på plats och/eller Personlig Tränare (PT)
  • Stöd vid t.ex. utrymmningsövningar
  • Standardutbildningar

Efter utbildning kan ni låna en övningscentral i. All personal kan då får en bra start, som ger goda förutsättningar att hantera den riktiga brandlarmcentralen. Detta minimerar risken för handhavandefel, som i sin tur kan få kostsamma följder.

Nyheter

Hittar du inget passande datum eller ort?
Gör en intresseanmälan här...

Image Utbildning hos kund

Utbildning hos kund

Så här kan det se ut då vi utbildar i brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete.

Kontakt