Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Anmälan är bindande. Om avbokning sker mellan fyra till två veckor före start debiteras 50% av avgiften. Därefter debiteras full avgift. Detta gäller även vid sjukdom. Vid samtidig ombokning till annan utbildning ges 25 procent rabatt.

Om anmäld deltagare inte kan komma går det bra att skicka någon annan.

Vid färre än fem deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

--------------------------------------------------------------------------------

Leveransvillkor
Siemens följer leveransbestämmelser enligt NL01.

Priserna gäller exklusive mervärdesskatt. Vi reserverar oss för prisjusteringar.

Betalning ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta med referensränta plus 8 procent.

För alla leveranser gäller DDU till svensk gräns enligt Incoterms 2000 om annat ej avtalats.

Reklamation gällande annat än garanti skall göras senast 30 dagar efter fakturadatum.

--------------------------------------------------------------------------------

Exportföreskrifter
Siemens skyldighet att fullgöra detta avtal är villkorat av att inte nationella och internationella handels- och tullföreskrifter eller andra förbud och sanktioner förhindrar detta.

--------------------------------------------------------------------------------

Personuppgifter
Siemens sparar de personuppgifter som du angett i vårt bokningsregister. Siemens använder endast dessa uppgifter internt enligt överensstämmelse med PUL - personuppgiftslagen.

Kontakt