My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Building Technologies
 2. TEAPKW03 - Description

Hydraulik inom byggnadsautomation (TEAPKW03)

Objectives

 • Detta är en webbaserad självstudiekurs på svenska som ger grundläggande kunskaper i ventildimensionering och hydrauliska kopplingar. Kursen tar ca 4 timmar att genomföra. Vid beställning blir kursen tillgänglig i 30 dagar under "MyTraining" på websidan www.siemens.se/sitrain.
 • Mål
 • Känna till och kunna identifiera olika hydrauliska kretsar
 • Förstå hur flöde och temperatur påverkas av styrventilens öppningsgrad i de olika delarna av en hydraulisk krets
 • Ha kunskaper för att kunna välja lämplig hydraulisk krets för en given applikation
 • Förståelse för olika karakteristikkurvor, deras växelverkan och hur detta påverkar styrbarheten av systemet
 • Förstå kombinationsventilens funktion i ett fjärrvärmesystem
 • Kunna uppmärksamma felaktig cirkulation och kavitation
 • Förstå vikten av korrekt val och rätt dimensionering av komponenter i ett hydrauliskt system
Type E-Learning
Duration 4 hours
Language sv

Target Group

 • Kursen är även en förberedelse för kursen Styrventiler och rörsystem (TÄPK03).

Content

 • Hydrauliska kretsar
 • Hydrauliska karakteristikkurvor
 • Speciella utmaningar
 • Ventildimensionering
 • Självtest

Prerequisites

 • Deltagarna skall ha kunskaper motsvarande grundkurs Tillämpad reglerteknik (TÄK00).

Fee

1,530 SEK

Downloads