My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Building Technologies
 2. TEAPKW02 - Description

Reglerteknik inom byggnadsautomation (webbutbildning) (TEAPKW02)

Objectives

 • Syftet med komfortsystem är att skapa ett behagligt inomhusklimat, så att brukarna känner ett välbefinnande när de vistas i lokalerna. För att åstadkomma detta förses komfortsystemen med styr- och reglerutrustningar. Den här självstudien ger dig de nödvändiga, grundläggande, kunskaperna i ämnet reglerteknink.
 • Kursens innehåll:
  • Varför behövs reglersystem?
  • Introduktion till styrning och reglering
  • Objektets statiska egenskaper
  • Dynamiska egenskaper i enkapacitiva objekt
  • P-regulatorn
  • Reglersystemet
  • PI-regulatorn
  • PID-regulatorn
  • Dynamiska egenskaper i flerkapacitiva objekt
Type E-Learning
Duration 10 hours
Language sv

Target Group

 • Kursen är skapad som en självstudie för anställda inom, och kunder till, Siemens BT. Den erbjuder grundläggande kunskaper i reglerteknik för:
  • Säljare
  • Projektledare
  • Drifttagare
  • Servicepersonal

Content

 • Grundläggande kunskaper i ämnet reglerteknik:
  • Analys av reglerbarheten i komfortsystem
  • Faställande av svårighetsgraden i objekt
  • Identifering av reglerproblem
  • Föreslå förändringar
  • Välja och ställa in reglerutrustningar
 • Självstudien kommer att:
  • Ge dig förståelse i hur reglersystem reagerar på störningar och belastningsändringar
  • Förklara egenskaper hos reglersystem inom komfortsystem
  • Ge dig grundläggande kunskaper hur man väljer och optimerar reglerutrustningar för komfortsystem

Prerequisites

 • Grundläggande kunskaper i styr- och reglerteknik motsvarande kursen Tillämpad reglerteknik (TÄK00)

Fee

2,550 SEK

Downloads